Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

MYLE

Επίπεδα:
A1-A2
Γλώσσα:
Αγγλικά

Τα Michigan Young Learners English (MYLE) τεστ — ανεπτυγμένα από το Michigan Language Assessment σε συνεργασία με το Cambridge Assessment English—αξιολογούν τη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε μικρούς μαθητές των πρώτων τάξεων διδασκαλίας Αγγλικών. Τα τεστ MYLE είναι διασκεδαστικά και ενθαρρυντικά για την εκμάθηση Αγγλικών  μιας και είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για μαθητές 6 έως 10 ετών. Τα τεστ MYLE εξετάζουν και τις 4 δεξιότητες (4-skill tests) και αποτελούνται από τρεις κατηγορίες: Bronze (επίπεδο CEFR pre-A1), Silver (επίπεδο CEFR A1), και Gold (επίπεδο CEFR A2).

Και τα τρία MYLE τεστ (Bronze, Silver, Gold) αξιολογούν τους υποψήφιους σε listening, reading, writing, και speaking. Υπάρχουν τρία επίπεδα αξιολόγησης των Michigan Language Assessment (MYLE) τεστ: Το Bronze στοχεύει στο επίπεδο Pre-A1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), το Silver σε επίπεδο A1, και το Gold στοχεύει στο επίπεδο A2. Και τα τρία τεστ έχουν κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά στη δομή, το περιβάλλον, τις διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς και τη διαδικασία εκπαίδευσης-αξιολόγησης των εξεταστών της ενότητας speaking. Σε αυτό που διαφέρουν τα τρία τεστ είναι ο βαθμός δυσκολίας ο οποίος αυξάνεται σταδιακά καθώς οι μαθητές προχωρούν στα επόμενα επίπεδα προόδου από το Bronze έως το Gold.

Τα τεστ είναι γεμάτα πολύχρωμες εικόνες και δίνουν στους υποψηφίους ευκαιρίες διάδρασης ώστε να αποδείξουν τις ικανότητές τους στα Αγγλικά. Τα τεστ προσφέρονται σε παγκόσμια κλίμακα και παρέχουν μια ξεκάθαρη εικόνα των δεξιοτήτων των υποψηφίων σε επίπεδα που ξεκινούν από εκείνο του αρχάριου έως εκείνο που βρίσκεται στην αρχή του ενδιάμεσου επιπέδου (beginner: early intermediate). Κύριος σκοπός των συγκεκριμένων τεστ είναι να αφήσουν στους μαθητές θετικές εντυπώσεις και να τους ενθαρρύνουν ώστε να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα ακόμη περισσότερο στη συνέχεια των σπουδών τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν στον εξεταστικό χώρο τις ξυλομπογιές ή τους μαρκαδόρους τους κι επίσης στυλό ή μολύβι.LISTENING (20 ερωτήματα)

Η ενότητα Listening του MYLE Bronze αντικατοπτρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινότητας και αποτελείται από τέσσερα μέρη. Ανάλογα με το τεστ, οι ερωτήσεις μπορεί να ζητούν από τον υποψήφιο να αναγνωρίσει ανθρώπους σε μία εικόνα βάσει περιγραφών που ακούει, να γράψει λέξεις, ονόματα, και αριθμούς, να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και να ακολουθήσει οδηγίες για να χρωματίσει αντικείμενα σε μία εικόνα. Η ενότητα Listening ακούγεται δύο φορές.

Το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ακουστικών δεξιοτήτων (listening skills):

  • Ακουστικές δεξιότητες κατανόησης του γενικού νοήματος ενός ηχητικού ερεθίσματος (κειμένου), όπως για παράδειγμα ερώτηση για την κεντρική ιδέα
  • Ακουστικές δεξιότητες κατανόησης επιμέρους στοιχείων, όπως για παράδειγμα λεπτομέρειες που αναφέρει ο ομιλητής

Part 1 (5 ερωτήματα): Οι υποψήφιοι ακούν πέντε σύντομους διαλόγους που περιγράφουν ανθρώπους, τους οποίους βλέπουν σε μία εικόνα. Πρέπει να κάνουν τις σωστές αντιστοιχίσεις στην άσκηση που ακολουθεί.

Part 2 (5 ερωτήματα): Οι υποψήφιοι ακούν πέντε σύντομους διαλόγους που ακολουθούνται από μία ερώτηση ο καθένας, στην οποία υπάρχει κενό με σκοπό να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο είτε με λέξεις είτε με αριθμούς.

Part 3 (5 ερωτήματα): Αποτελείται από πέντε σύντομους ηχογραφημένους διαλόγους, ο καθένας από τους οποίους ακολουθείται από μία ερώτηση. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή εικόνα ανάμεσα σε τρεις.

Part 4 (5 ερωτήματα): Αποτελείται από ένα διάλογο που περιλαμβάνει οδηγίες για τους υποψηφίους ώστε να χρωματίσουν κάποια σημεία της εικόνας σύμφωνα με όσα ακούγονται μέσα από τον διάλογο.

Όλα τα μέρη της ενότητας ακούγονται δύο φορές.

Διάρκεια της ενότητας Listening: 20 λεπτά

Η ενότητα αυτή αξιολογείται από εκπαιδευμένους εξεταστές που έχει εξουσιοδοτήσει το University of Michigan.

READING & WRITING (25 ερωτήματα)

Τα τεστ MYLE συνδυάζουν τις δεξιότητες reading και writing μέσα από δραστηριότητες συσχετισμού των δεξιοτήτων αυτών. Το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει δεξιότητες παρόμοιες με εκείνες της ενότητας listening: γενικού νοήματος και επιμέρους στοιχείων. Το τεστ Bronze αποτελείται από πέντε μέρη. Ανάλογα με το τεστ, οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, true/false και yes/no, συμπληρώνουν κενά σε μικρά ή μεγαλύτερης έκτασης κείμενα, βρίσκουν την έννοια λέξεων και/ή γράφουν μια μικρή ιστορία.

Οι ενότητες reading και writing αξιολογούνται από εκπαιδευμένους εξεταστές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το University of Michigan.

Part 1 (5 ερωτήματα): Ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει σωστό ή λάθος (true/false) αφού διαβάσει πρώτα μία πρόταση που περιγράφει εικόνα ή αντικείμενο.

Part 2 (5 ερωτήματα): Ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει yes” ή “no” αφού διαβάσει προτάσεις που αναφέρονται σε μία εικόνα.

Part 3 (5 ερωτήματα): Ο υποψήφιος πρέπει να γράψει σωστά αναγραμματισμένες λέξεις οι οποίες συνοδεύουν την εικόνα του αντικειμένου που αντιπροσωπεύουν (ορθογραφία).

Part 4 (5 ερωτήματα): Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τις λέξεις που λείπουν από ένα κείμενο, τις οποίες μπορεί να επιλέξει από σημείο κάτω από το κείμενο στο οποίο είναι όλες συγκεντρωμένες (word bank).

Part 5 (5 ερωτήματα): Ο υποψήφιος συμπληρώνει κενά σε προτάσεις που αφηγούνται μια ιστορία η οποία παράλληλα απεικονίζεται σε τρεις εικόνες γράφοντας μία λέξη σε κάθε κενό.

Διάρκεια της ενότητας Reading and Writing: 20 λεπτά

Η ενότητα αυτή βαθμολογείται στο University of Michigan.

SPEAKING

Πρόκειται για δομημένη προφορική συνομιλία στην οποία συμμετέχει ένας υποψήφιος και ένας εξεταστής. Στην ενότητα Speaking υπάρχουν τέσσερα στάδια. Στο στάδιο 1, ο εξεταστής ζητά από τον υποψήφιο να δείξει (χρησιμοποιώντας το δάχτυλό του ή μολύβι) κάποια αντικείμενα που υπάρχουν σε μια μεγάλη εικόνα. Έπειτα ο εξεταστής ζητά από τον υποψήφιο να τοποθετήσει δύο κάρτες σε διάφορα σημεία της εικόνας. Στο στάδιο 2, ο εξεταστής κάνει ερωτήσεις στον υποψήφιο σχετικά με δυο ανθρώπους ή αντικείμενα της εικόνας και στη συνέχεια του ζητά να περιγράψει ένα αντικείμενο που βρίσκεται στην εικόνα. Στο στάδιο 3, ο εξεταστής κάνει στον υποψήφιο ερωτήσεις σχετικά με τέσσερις από τις κάρτες που έχει στη διάθεσή του. Στο στάδιο 4 ο εξεταστής κάνει προσωπικές (μη ευαίσθητες) ερωτήσεις στον υποψήφιο για να ολοκληρώσει την προφορική εξέταση.

Διάρκεια της ενότητας Speaking: 3-5 λεπτά 

LISTENING (25 ερωτήματα)

Η ενότητα Listening του MYLE Silver αντικατοπτρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινότητας και αποτελείται από πέντε μέρη. Ανάλογα με το τεστ, οι ερωτήσεις μπορεί να ζητούν από τον υποψήφιο να αναγνωρίσει ανθρώπους σε μία εικόνα βάσει περιγραφών που ακούει, να γράψει λέξεις, ονόματα, και αριθμούς, να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και να ακολουθήσει οδηγίες για να χρωματίσει αντικείμενα σε μία εικόνα. Η ενότητα Listening ακούγεται δύο φορές.

Το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ακουστικών δεξιοτήτων (listening skills):

  • Ακουστικές δεξιότητες κατανόησης του γενικού νοήματος ενός ηχητικού ερεθίσματος (κειμένου), όπως για παράδειγμα ερώτηση για την κεντρική ιδέα
  • Ακουστικές δεξιότητες κατανόησης επιμέρους στοιχείων, όπως για παράδειγμα λεπτομέρειες που αναφέρει ο ομιλητής

Part 1 (5 ερωτήματα): Οι υποψήφιοι ακούν πέντε σύντομους διαλόγους που περιγράφουν ανθρώπους, τους οποίους βλέπουν σε μία εικόνα. Πρέπει να κάνουν τις σωστές αντιστοιχίσεις στην άσκηση που ακολουθεί.

Part 2 (5 ερωτήματα): Οι υποψήφιοι ακούν πέντε σύντομους διαλόγους που ακολουθούνται από μία ερώτηση ο καθένας, στην οποία υπάρχει κενό με σκοπό να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο είτε με λέξεις είτε με αριθμούς.

Part 3 (5 ερωτήματα): Αποτελείται από πέντε σύντομους ηχογραφημένους διαλόγους, ο καθένας από τους οποίους ακολουθείται από μία άσκηση αντιστοίχισης (matching task).

Part 4 (5 ερωτήματα): Αποτελείται από πέντε σύντομους ηχογραφημένους διαλόγους, καθένας από τους οποίους ακολουθείται από μία ερώτηση. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα σε τρεις εικόνες.

Part 5 (5 ερωτήματα): Αποτελείται από ένα διάλογο ο οποίος συμπεριλαμβάνει οδηγίες για τους υποψηφίους ώστε να χρωματίσουν μέρη από τις εικόνες και να γράψουν μία ή δύο λέξεις.

Όλα τα μέρη της ενότητας ακούγονται δύο φορές.

Διάρκεια της ενότητας Listening: 25 λεπτά

Η ενότητα αυτή αξιολογείται από εκπαιδευμένους εξεταστές που έχει εξουσιοδοτήσει το University of Michigan.

READING & WRITING (35 ερωτήματα)

Τα τεστ MYLE συνδυάζουν τις δεξιότητες reading και writing μέσα από δραστηριότητες συσχετισμού των δεξιοτήτων αυτών.  Το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει δεξιότητες παρόμοιες με εκείνες της ενότητας listening: γενικού νοήματος και επιμέρους στοιχείων. Το τεστ Silver αποτελείται από έξι μέρη. Ανάλογα με το τεστ, οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, true/false και yes/no, συμπληρώνουν κενά σε μικρά ή μεγαλύτερης έκτασης κείμενα, βρίσκουν την έννοια λέξεων και/ή γράφουν μια μικρή ιστορία.

Οι ενότητες reading και writing αξιολογούνται από εκπαιδευμένους εξεταστές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το University of Michigan.

Part 1 (5 ερωτήματα): Ο υποψήφιος πρέπει να διαβάσει τις λέξεις που του δίνονται με τις αντίστοιχες εικόνες τους ώστε στη συνέχεια να γράψει τη λέξη η οποία συμπληρώνει σωστά το κενό της πρότασης που ακολουθεί (ορισμός λέξης).

Part 2 (6 ερωτήματα): Ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει τις σωστές απαντήσεις (ανάμεσα σε τρεις επιλογές κάθε φορά) ώστε να συμπληρώσει έναν ημιτελή διάλογο.

Part 3 (5 ερωτήματα): Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τις λέξεις που λείπουν από ένα κείμενο, τις οποίες μπορεί να επιλέξει από σημείο κάτω από το κείμενο στο οποίο είναι όλες συγκεντρωμένες (word bank).

Part 4 (5 ερωτήματα): Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τις λέξεις που λείπουν από ένα κείμενο. Στο τέλος του κειμένου ακολουθούν οι επιλογές. Για κάθε κενό μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις απαντήσεις.

Part 5 (5 ερωτήματα): Ο υποψήφιος συμπληρώνει κενά σε προτάσεις που αφηγούνται μια ιστορία η οποία παράλληλα απεικονίζεται σε τρεις εικόνες γράφοντας μία λέξη ή περισσότερες ή φράση (φράσεις) σε κάθε κενό.

Part 6 (7 ερωτήματα): Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει κενά σε ερωτήσεις που αναφέρονται σε μία εικόνα καθώς και να γράψει περιγραφικές προτάσεις.

Διάρκεια της ενότητας Reading and Writing: 30 λεπτά

Η ενότητα αυτή βαθμολογείται στο University of Michigan.

SPEAKING

Πρόκειται για δομημένη προφορική συνομιλία στην οποία συμμετέχει ένας υποψήφιος και ένας εξεταστής. Στην ενότητα Speaking υπάρχουν τέσσερα στάδια. Στο στάδιο 1, ο εξεταστής ζητά από τον υποψήφιο να δει και να περιγράψει τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε δύο παρόμοιες εικόνες. Στο στάδιο 2, ο εξεταστής δείχνει στον υποψήφιο τέσσερις εικόνες που συνθέτουν μία απλή ιστορία, τον ενημερώνει για το όνομα της ιστορίας και περιγράφει την πρώτη εικόνα λέγοντας την αρχή της ιστορίας. Στη συνέχεια ζητά από τον υποψήφιο να αφηγηθεί την ιστορία με βάση τις υπόλοιπες εικόνες. Το όνομα της ιστορίας και τα ονόματα (ή το όνομα) των κεντρικών ηρώων (ή του κεντρικού ήρωα) αναγράφονται και στο εξεταστικό θέμα που δίνεται στον υποψήφιο. Στο στάδιο 3, ο εξεταστής δείχνει στον υποψήφιο τι ακριβώς πρέπει να κάνει στη συγκεκριμένη άσκηση που ονομάζεται odd-one-out χρησιμοποιώντας το πρώτο σετ τεσσάρων εικόνων από τις οποίες η μία δεν ταιριάζει με τις υπόλοιπες τρεις. Στη συνέχεια ζητά από τον υποψήφιο να συνεχίσει με τα επόμενα τρία σετ εικόνων στα οποία πρέπει να βρει την εικόνα που δεν ταιριάζει στο σετ με τις υπόλοιπες και να αιτιολογήσει. Στο στάδιο 4, ο εξεταστής κάνει προσωπικές (μη ευαίσθητες) ερωτήσεις στον υποψήφιο για να ολοκληρώσει την προφορική εξέταση.

Διάρκεια της ενότητας Speaking:: 5-7 λεπτά

LISTENING (25 ερωτήματα)

Η ενότητα Listening του MYLE Gold αντικατοπτρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινότητας και αποτελείται από πέντε μέρη. Ανάλογα με το τεστ, οι ερωτήσεις μπορεί να ζητούν από τον υποψήφιο να αναγνωρίσει ανθρώπους σε μία εικόνα βάσει περιγραφών που ακούει, να γράψει λέξεις, ονόματα, και αριθμούς, να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και να ακολουθήσει οδηγίες για να χρωματίσει αντικείμενα σε μία εικόνα. Η ενότητα Listening ακούγεται δύο φορές.

Το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ακουστικών δεξιοτήτων (listening skills):

  • Ακουστικές δεξιότητες κατανόησης του γενικού νοήματος ενός ηχητικού ερεθίσματος (κειμένου), όπως για παράδειγμα ερώτηση για την κεντρική ιδέα
  • Ακουστικές δεξιότητες κατανόησης επιμέρους στοιχείων, όπως για παράδειγμα λεπτομέρειες που αναφέρει ο ομιλητής

Part 1 (5 ερωτήματα): Οι υποψήφιοι ακούν πέντε σύντομους διαλόγους που περιγράφουν ανθρώπους, τους οποίους βλέπουν σε μία εικόνα. Πρέπει να κάνουν τις σωστές αντιστοιχίσεις στην άσκηση που ακολουθεί.

Part 2 (5 ερωτήματα): Οι υποψήφιοι ακούν ένα σύντομο διάλογο που ακολουθείται από πέντε ερωτήσεις που πρέπει να συμπληρωθούν από τον υποψήφιο είτε με λέξεις είτε με αριθμούς.

Part 3 (5 ερωτήματα): Αποτελείται από πέντε σύντομους ηχογραφημένους διαλόγους, ο καθένας από τους οποίους ακολουθείται από μία άσκηση αντιστοίχισης εικόνων (matching task).

Part 4 (5 ερωτήματα): Αποτελείται από πέντε σύντομους ηχογραφημένους διαλόγους, καθένας από τους οποίους ακολουθείται από μία ερώτηση. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα σε τρεις εικόνες.

Part 5 (5 ερωτήματα): Αποτελείται από ένα διάλογο ο οποίος συμπεριλαμβάνει οδηγίες για τους υποψηφίους ώστε να χρωματίσουν μέρη από τις εικόνες και να γράψουν μία ή δύο λέξεις.

Όλα τα μέρη της ενότητας ακούγονται δύο φορές.

Διάρκεια της ενότητας Listening: 25 λεπτά

Η ενότητα αυτή αξιολογείται από εκπαιδευμένους εξεταστές που έχει εξουσιοδοτήσει το University of Michigan.

READING & WRITING (44 ερωτήματα)

Τα τεστ MYLE συνδυάζουν τις δεξιότητες reading και writing μέσα από δραστηριότητες συσχετισμού των δεξιοτήτων αυτών.  Το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει δεξιότητες παρόμοιες με εκείνες της ενότητας listening: γενικού νοήματος και επιμέρους στοιχείων. Το τεστ Gold αποτελείται από επτά μέρη. Ανάλογα με το τεστ, οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, true/false και yes/no, συμπληρώνουν κενά σε μικρά ή μεγαλύτερης έκτασης κείμενα, βρίσκουν την έννοια λέξεων και/ή γράφουν μια σύντομη ιστορία.

Οι ενότητες reading και writing αξιολογούνται από εκπαιδευμένους εξεταστές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το University of Michigan.

Part 1 (5 ερωτήματα): Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει σωστά το κενό αφού διαβάσει την πρόταση και επιλέξει μία από τις ήδη υπάρχουσες λέξεις που δίνονται περιμετρικά της άσκησης για να συμπληρώσει την ερμηνεία της κάθε πρότασης (ορισμός λέξης).

Part 2 (6 ερωτήματα): Ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει από λίστα προτάσεων στο τέλος της άσκησης τις σωστές προτάσεις που συμπληρώνουν έναν ημιτελή διάλογο.

Part 3 (5 ερωτήματα) Ιστορία: Ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει από λίστα λέξεων που βρίσκεται πριν το κείμενο, λέξεις που συμπληρώνουν κενά σε προτάσεις που αφηγούνται μια ιστορία. Στο τέλος υπάρχουν τρεις τίτλοι για την ιστορία αυτή και ο υποψήφιος πρέπει να διαλέξει την κατάλληλη που αντιπροσωπεύει νοηματικά την ιστορία.

Part 4 (10 ερωτήματα): Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τις λέξεις που λείπουν από ένα κείμενο, επιλέγοντας ανάμεσα σε τρεις για κάθε κενό.

Part 5 (7 ερωτήματα): Ο υποψήφιος βλέπει μια εικόνα και διαβάζει ένα κείμενο. Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώσει τις προτάσεις που ακολουθούν το κείμενο χρησιμοποιώντας για την κάθε μία έως 4 λέξεις. Διαβάζοντας το κείμενο ο υποψήφιος μπορεί πιο εύκολα να βρει τις σωστές λέξεις που συμπληρώνουν τα κενά.

Part 6 (5 ερωτήματα): Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει κενά σε κείμενο χωρίς όμως λίστα λέξεων.

Part 7 (6 ερωτήματα): Ο υποψήφιος βλέπει τρεις εικόνες που αφηγούνται μια απλή ιστορία. Το ζητούμενο εδώ είναι να γράψει την ιστορία με βάση τις εικόνες.

Διάρκεια της ενότητας Reading and Writing: 40 λεπτά

Η ενότητα αυτή βαθμολογείται στο University of Michigan.

SPEAKING

Πρόκειται για δομημένη προφορική συνομιλία στην οποία συμμετέχει ένας υποψήφιος και ένας εξεταστής. Στην ενότητα Speaking υπάρχουν τέσσερα στάδια. Στο στάδιο 1, ο εξεταστής δίνει στον υποψήφιο μία εικόνα να έχει μπροστά του και παράλληλα του δείχνει το δικό του αντίτυπο που περιέχει την εικόνα που φαινομενικά είναι ίδια με εκείνη του υποψήφιου αλλά που στην ουσία έχει κάποιες διαφορές. Ο εξεταστής ζητά από τον υποψήφιο να βλέπει μόνο τη δική του εικόνα, δηλ. εκείνη που βρίσκεται ακριβώς μπροστά του.  Στη συνέχεια ο εξεταστής μιλώντας για τη δική του εικόνα αναφέρεται σε ένα χαρακτηριστικό της και ο υποψήφιος πρέπει συγκρίνοντας αυτό που άκουσε με τη δική του εικόνα να απαντήσει σε τι διαφέρει η δική του ως προς αυτό που άκουσε. Μία σειρά ανάλογων προτάσεων ακολουθούν. Στο στάδιο 2, ο εξεταστής δίνει στον υποψήφιο κάποιες πληροφορίες τις οποίες μπορεί να βλέπει ώστε να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα (Information Exchange). Ο υποψήφιος γνωρίζει ότι τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του τις έχει ο εξεταστής και αντίστοιχα ότι ο ίδιος έχει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του εξεταστή. Ο υποψήφιος πρέπει να κοιτά μόνο τις δικές του πληροφορίες. Αρχικά ο εξεταστής κάνει ερωτήσεις στον υποψήφιο κι εκείνος με τη σειρά του βλέποντας τις πληροφορίες του δίνει τις ανάλογες απαντήσεις. Στη συνέχεια οι ρόλοι αλλάζουν και ο υποψήφιος κάνει ερωτήσεις στον εξεταστή για να μάθει τις πληροφορίες που λείπουν από το δικό του χαρτί. Στο στάδιο 3,  ο εξεταστής δείχνει στον υποψήφιο πέντε εικόνες που συνθέτουν μία απλή ιστορία, τον ενημερώνει για το όνομα της ιστορίας και περιγράφει την πρώτη εικόνα λέγοντας την αρχή της ιστορίας. Στη συνέχεια ζητά από τον υποψήφιο να αφηγηθεί την ιστορία με βάση τις υπόλοιπες εικόνες. Το όνομα της ιστορίας και τα ονόματα (ή το όνομα) των κεντρικών ηρώων (ή του κεντρικού ήρωα) αναγράφονται και στο εξεταστικό θέμα που δίνεται στον υποψήφιο. Στο στάδιο 4, ο εξεταστής κάνει προσωπικές (μη ευαίσθητες) ερωτήσεις στον υποψήφιο για να ολοκληρώσει την προφορική εξέταση.

Διάρκεια της ενότητας Speaking: 7-9 λεπτά


Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ. Βρείτε εύκολα και γρήγορα ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας, μέσα από μια επιλογή 100 και πλέον τοποθεσιών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ολοκληρώστε την αίτηση σας άμεσα με την χρεωστική, προπληρωμένη ή πιστωτική σας κάρτα.

Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προσεχή σας συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω email σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και φέρετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων. Επίσης, θα σας προωθηθούν ενημερώσεις για την κατάσταση της αίτησής σας καθώς και χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας όπως και προσκλήσεις σε ακαδημαϊκά webinars με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ σας απαλλάσσει από την συμπλήρωση εγγράφων και χρονοβόρων επισκέψεων στην τράπεζα. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την εγγραφή σας στις εξετάσεις ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το τάμπλετ σας για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας.

 


Στις εξετάσεις MYLE κανείς δεν αποτυγχάνει. Όλοι οι υποψήφιοι αποκτούν πιστοποιητικό προόδου και αναφορά αποτελεσμάτων από το Michigan Language Assessment. Η αναφορά αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη online και δίνει λεπτομερείς επεξηγήσεις για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά (προσωποποιημένο feedback) σχετικά τις γλωσσικές περιοχές που είναι δυνατός αλλά και εκείνες που επιδέχονται βελτίωσης.

Στο πιστοποιητικό εμφανίζονται τα ‘μετάλλια’ που κατόρθωσε να αποκτήσει ο υποψήφιος σε κάθε ενότητα. Το μεγαλύτερο σκορ αντιπροσωπεύεται από πέντε ‘μετάλλια’ για κάθε ενότητα του τεστ, δηλαδή δεκαπέντε μετάλλια συνολικά για τις τρεις ενότητες. Με συνολικό σκορ δέκα ή περισσότερα μετάλλια, ο υποψήφιος είναι έτοιμος να ξεκινήσει την προετοιμασία του για το επόμενο επίπεδο της εξέτασης MYLE.

Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στον εξεταστικό φορέα που διοργάνωσε τις εξετάσεις μέσα σε έξι εβδομάδες ώστε στη συνέχεια να διατεθούν στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή στους μεμονωμένους υποψηφίους.

Όλες οι ενότητες των εξετάσεων MYLE βαθμολογούνται στις Η.Π.Α. από το Michigan Language Assessment.

 

Οι εξεταστές προφορικών εξετάσεων βαθμολογούν τα προφορικά τεστ. Κατόπιν, οι βαθμολογίες των προφορικών τεστ αποστέλλονται στο Michigan Language Assessment μαζί με τα συμπληρωμένα εξεταστικά τετράδια κατανόησης προφορικού λόγου (listening) και κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου (reading & writing).

 

Τα συμπληρωμένα εξεταστικά τετράδια βαθμολογούνται προσεκτικά από ομάδα εκπαιδευμένων βαθμολογητών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει αποτελέσματα τα οποία είναι όσο το δυνατόν δίκαια, όλα τα τεστ ελέγχονται δύο φορές έκαστο. Η ορθογραφία πρέπει να είναι απολύτως σωστή στα περισσότερα μέρη του τεστ.

 

Δεν υπάρχει επιτυχής ή αποτυχούσα βαθμολογία. Συνήθως 4 εβδομάδες μετά την εξέταση στην οποία συμμετείχαν, όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν πιστοποιητικά τα οποία περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Βαθμό ανά ενότητα της εξέτασης έτσι ώστε οι υποψήφιοι να μπορέσουν να εντοπίσουν τα σημεία στα οποία είχαν καλή επίδοση και εκείνα στα οποία πρέπει να βελτιωθούν.
  • Συνολικό βαθμό.

Ο ανώτατος βαθμός είναι πέντε μετάλλια ανά ενότητα. Αποτέλεσμα ενός μεταλλίου σημαίνει ότι ο υποψήφιος μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά στη δεξιότητα της ενότητας ενώ  αποτέλεσμα πέντε μεταλλίων σημαίνει ότι ο υποψήφιος είχε πολύ καλή επίδοση στη δεξιότητα της ενότητας και απάντησε σωστά τις περισσότερες ερωτήσεις.

Ο ανώτατος συνολικός βαθμός είναι 15 μετάλλια. Συνολικός βαθμός 10 μεταλλίων και άνω σημαίνει ότι ο υποψήφιος είναι έτοιμος να αρχίσει να προετοιμάζεται για συμμετοχή στις εξετάσεις MYLE που ακολουθούν.

 


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησης σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.


Επιπλέον υπηρεσίες:


  • Michigan Language Assessment
Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:

Υποστήριξη

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις εξετάσεις σας ή τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις, συμβουλές, δωρεάν υλικό προετοιμασίας και άλλα.

Δε βρήκατε αυτο που ψάχνετε;
Είστε καθηγητής ή κέντρο ξένων γλωσσών;

Πίσω στην αρχή