Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

The New Build Up Your Listening Skills for the ECPE

Το βιβλίο για την κατανόηση προφορικού λόγου με τίτλο The New Build Up Your Listening Skills for the ECPE απευθύνεται σε σπουδαστές Γ2 επιπέδου οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τη δεξιότητα κατανόησης προφορικού λόγου ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στην εξέταση Certificate of Proficiency in English (ECPE) του Πανεπιστημίου του Michigan.

Το βιβλίο βοηθάει τους σπουδαστές στο επίπεδο Γ2 που προετοιμάζονται για την εξέταση του ECPE να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές, και να αξιοποιούν τα γλωσσικά στοιχεία που ακούνε στον προφορικό λόγο προκειμένου να κατανοήσουν, να προβλέψουν και να βγάλουν συμπεράσματα. Μέσα από τις δώδεκα ενότητες του βιβλίου παρουσιάζονται τα τμήματα του ακουστικού μέρους του τεστ και δίνεται η ευκαιρία στους σπουδαστές να εξασκήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες της κατανόησης προφορικού λόγου. Με σκοπό την πληρέστερη προετοιμασία των σπουδαστών, το βιβλίο συνοδεύεται από βιβλίο καθηγητή που περιέχει όλες τις σωστές απαντήσεις.

Βασικά χαρακτηριστικά:
  • 12 ενότητες όπου η κάθε μία δίνει έμφαση σε διαφορετικό τμήμα της ακουστικής κατανόησης
  • Παρουσίαση και εξάσκηση λεξιλογίου ανά ενότητα
  • Έμφαση σε λέξεις και φράσεις της καθομιλουμένης
  • Ανάπτυξη στρατηγικών ακουστικής κατανόησης για κάθε μέρος της εξέτασης
  • Διεξοδική περιγραφή της εξέτασης ECPE
  • Ένα πλήρες δείγμα της εξέτασης ECPE
  • Παράρτημα με τα ακουστικά κείμενα
  • Πίνακες με το λεξιλόγιο όλων των ενοτήτων
Προσφέρονται:
  • Βιβλίο σπουδαστή
  • Βιβλίο καθηγητή που περιέχει τις σωστές απαντήσεις των ασκήσεων πάνω στη σελίδα
Δείτε επίσης:

Δείτε επίσης

Πίσω στην αρχή