Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Μεταφράσεις και Άλλες Υπηρεσίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας μπορεί να εξυπηρετήσει τους υποψήφιους για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Βεβαίωση απώλειας/καταστροφής πιστοποιητικού
  • Επικύρωση αντιγράφων πιστοποιητικών
  • Επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών
  • Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο υποψήφιους που συμμετέχουν σε εξετάσεις που διεξάγει η Ελληνοαμερικανική Ένωση, για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις (χορηγείται δωρεάν)
  • Βεβαίωση εγγραφής σε εξετάσεις (χορηγείται δωρεάν)

Για τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να  συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη σχετική αίτηση.

Πίσω στην αρχή