Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Μεταφράσεις και Άλλες Υπηρεσίες

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μπορεί να εξυπηρετήσει τους υποψήφιους και για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

  • Eπικύρωση αντιγράφων πιστοποιητικών (επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα)
  • Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις (χορηγείται δωρεάν)
  • Επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών (επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα)

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να  συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη σχετική αίτηση. Για την παραλαβή/αποστολή των επικυρώσεων, μεταφράσεων και βεβαιώσεων, οι υποψήφιοι ακολουθούν τις διαδικασίες που ισχύουν για την παραλαβή/αποστολή πρωτότυπων πιστοποιητικών μεμονωμένων υποψήφιων.

Πίσω στην αρχή