Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Μεταφράσεις & άλλες υπηρεσίες

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μπορεί να εξυπηρετήσει τους υποψήφιους και για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

  • Επικύρωση αντιγράφων πιστοποιητικών (επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα)
  • Επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών (επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα)
  • Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις (επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα)
  • Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις (χορηγείται δωρεάν)
  • Βεβαίωση εγγραφής σε εξετάσεις (χορηγείται δωρεάν)

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να  συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη σχετική αίτηση. Για την παραλαβή/αποστολή των επικυρώσεων, μεταφράσεων και βεβαιώσεων, οι υποψήφιοι ακολουθούν τις διαδικασίες που ισχύουν για την παραλαβή/αποστολή πρωτότυπων πιστοποιητικών μεμονωμένων υποψήφιων.    

Πίσω στην αρχή