Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Μεταφράσεις & άλλες υπηρεσίες

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μπορεί να εξυπηρετήσει τους υποψήφιους και για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

  • Επικύρωση αντιγράφων πιστοποιητικών (επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα, απαιτείται το πρωτότυπο πιστοποιητικό)
  • Επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών (επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα, απαιτείται το πρωτότυπο πιστοποιητικό)
  • Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις (επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα)
  • Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις (χορηγείται δωρεάν)
  • Βεβαίωση εγγραφής σε εξετάσεις (χορηγείται δωρεάν)

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να  συμπληρώσουν, να υπογράψουν τη  σχετική αίτηση και να την αποστείλουν μαζί με απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης).  

Πίσω στην αρχή