Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Απολεσθέντα ή Kατεστραμμένα Πιστοποιητικά

 • Τα απολεσθέντα ή κατεστραμμένα πιστοποιητικά δεν επανεκδίδονται.
 • Χορηγείται βεβαίωση απώλειας/καταστροφής πιστοποιητικού από την Ελληνοαμερικανική Ένωση.
 • Η χορήγηση βεβαίωσης επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα.
 • Διαδικασία για χορήγηση βεβαίωσης απώλειας/καταστροφής πιστοποιητικού:
  • Κατεβάστε, συμπληρώστε, και υπογράψτε τη σχετική αίτηση.
  • Κατεβάστε και συμπληρώστε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986. Θεωρήστε το γνήσιο της υπογραφής σας στην εξουσιοδότηση από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ. 
   Εναλλακτικά, μπορείτε να εκδώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με ψηφιακό γνήσιο υπογραφής. Σε αυτήν την περίπτωση αποστείλετε τη συμπληρωμένη αίτηση μαζί με απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης) και την Υπ. Δήλωση απώλειας στο certificates@hau.gr
Πίσω στην αρχή