Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

ALCE C1-C2 Ιανουαρίου 2023: Κατοχύρωση δικαιώματος δωρεάν εξέτασης

Κατοχύρωση δικαιώματος δωρεάν συμμετοχής στο ALCE C1-C2 Ιανουαρίου 2023 για τους υποψήφιους ECPE Δεκεμβρίου 2022 που εγγράφονται μέσω Κέντρων Ξένων Γλωσσών 

Με ευχαρίστηση ανακοινώνουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι που εγγράφονται μέσω Κέντρων Ξένων Γλωσσών στις εξετάσεις ECPE Δεκεμβρίου 2022 θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στις εξετάσεις ALCE C1-C2 Ιανουαρίου 2023.

Η δωρεάν συμμετοχή στις εξετάσεις ALCE C1-C2 Ιανουαρίου 2023 αποτελεί μία ακόμα πρωτοβουλία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης η οποία δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους ECPE Δεκεμβρίου 2022 να αποκτήσουν ένα επιπλέον πιστοποιητικό επιπέδου Γ2, αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ.

Τα ακόλουθα ισχύουν για συμμετοχή στις εξετάσεις ALCE C1-C2 Ιανουαρίου 2023 και αφορούν μόνο σε υποψήφιους Κέντρων Ξένων Γλωσσών που εγγράφονται στις εξετάσεις ECPE Δεκεμβρίου 2022:

  • Ισχύει μόνο για όσους εγγραφούν μέσω Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
  • Ισχύει μόνο για όσους εγγραφούν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών εγγραφών για τις εξετάσεις ECPE Δεκεμβρίου 2022.
  • Δεν ισχύει για υποψήφιους ECPE Μαΐου 2022 που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα επανεξέτασης για τις εξετάσεις ECPE Δεκεμβρίου 2022.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για κατοχύρωση δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις ALCE C1-C2 Ιανουαρίου 2023 αποτελεί η ολοκλήρωση της εγγραφής των υποψήφιων στις εξετάσεις ECPE Δεκεμβρίου 2022.
  • Αφορά αποκλειστικά κάθε υποψήφιο που αιτηθεί και δεν μεταφέρεται σε άλλους υποψήφιους, είτε ολόκληρη είτε μέρος της.
  • Δεν ισχύει για μελλοντικές εξεταστικές περιόδους και άλλες εξετάσεις.

Ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα βοηθήσει τους υποψήφιους να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις με λιγότερο άγχος και πίεση και να τους κινητοποιήσει να αποδώσουν στον καλύτερο βαθμό των δυνατοτήτων τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και τα εξέταστρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Τ: 210-3680000).

Πίσω στην αρχή