Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Διορθώσεις ονομάτων

  • Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ελέγχουν την ορθότητα των προσωπικών στοιχείων τους κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
  • Οποιοδήποτε αίτημα για διόρθωση ονόματος ικανοποιείται δωρεάν εφόσον υποβληθεί το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.
  • Μετά την παρέλευση 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων και το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης, οποιαδήποτε διόρθωση επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα.
  • Διαδικασία για διόρθωση προσωπικών στοιχείων:
  1. Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε τη σχετική αίτηση
  2. Υποβάλετε στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Διδότου 15, 10680 Αθήνα ή Φράγκων 14, 54626 Θεσσαλονίκη) τα ακόλουθα:
  • Συμπληρωμένη αίτηση.
  • Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης).
  • Πρωτότυπο πιστοποιητικό προς διόρθωση.

Μετά την παρέλευση 6 μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης, δεν ικανοποιούνται αιτήματα για διορθώσεις ονομάτων.                    

Πίσω στην αρχή