Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα – Voucher για 80.000 ανέργους

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης συμμετέχει ως Πιστοποιημένος Πάροχος Κατάρτισης στο έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913».

Η δράση αφορά στην παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, μέσω επιταγών κατάρτισης (Voucher), και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσω ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Αντικείμενα κατάρτισης

Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης αφορούν ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα υλοποιήσει την δράση:

Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου, πρόγραμμα διάρκειας 200 ωρών, στην θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι που πληρούν τα παρακάτω:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η εκάστοτε πρόσκληση που θα δημοσιεύει ο ΟΑΕΔ- ΔΥΠΑ θα καθορίζει τις επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Ο καταρτιζόμενος μπορεί να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000€ (5€ μικτά/ώρα κατάρτισης).

Μέθοδος υλοποίησης

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και θα υλοποιείται:

  • Με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και
  • Με τη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση),  η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
    • 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
    • έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Επίσημος ιστότοπος για πληροφορίες σχετικά με το έργο: www.voucher.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2103680033 (10.00 - 17.00)

Email: apachi@hau.gr

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Screenshot-2022-08-04-130438.png

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Δείτε Επίσης

Πίσω στην αρχή