Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα – Voucher για 80.000 ανέργους

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.


Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές Δικτύου - Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες Office 2016 – Win.10

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, έτσι ώστε ο καταρτιζόμενος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (MS Office) και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου. Ενισχύονται οι ψηφιακές δεξιότητες των καταρτιζόμενων, προκείμενου να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα εστιάζει στις πλέον δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές.

Τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και το εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν άμεση πρακτική εφαρμογή και εξοικείωση με τις εντολές και λειτουργίες των εφαρμογών.  

Θεματικές Ενότητες:

 • Windows 10
 • Βασικές γνώσεις των λειτουργικών συστημάτων
 • Βοηθητικά Εργαλεία
 • MS Office Word 2016 
 • Βασικές λειτουργίες
 • Μορφοποίηση – Διαμόρφωση εγγράφου – Γραφικά
 • Ms Office Excel 2016
 • Βασικές λειτουργίες και περιβάλλον εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων
 • Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων στο φύλλο εργασίας
 • Τύποι και συναρτήσεις
 • Ms Office Access 2016
 • Βασικές λειτουργίες και περιβάλλον εφαρμογής διαχείρισης βάσεων δεδομένων
 • Ms Office PowerPoint 2016
 • Σχεδίαση παρουσίασης
 • Εικόνες – γραφικά – αντικείμενα – εκθέσεις – αναφορές
 • Internet Explorer 10 - Ms Office Outlook 2016
 • Δίκτυα υπολογιστών & διαδίκτυο
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο & Ms Outlook

Διάρκεια: 200 ώρες
70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
60 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες:

 • Θα παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών με θέμα την ορθή σύνταξη βιογραφικού σημειώματος καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους εξεύρεσης εργασίας
 • Θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Κ.Δ.Β.Μ. της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
 • Θα λάβουν μέρος σε Εξετάσεις Πιστοποίησης 

Ψηφιακό Marketing (Digital Marketing)

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επαγγελματιών που θα αναλάβουν την ουσιαστική υποστήριξη, την διαχείριση και την ανάπτυξη των ενεργειών / διαδικασιών που απαιτούνται για την παρουσία και αποτελεσματική δράση ενός οργανισμού ή επιχείρησης στον τομέα του ψηφιακού marketing. Το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να δημιουργήσει στελέχη με ικανότητα να διαμορφώνουν στρατηγική, να συμμετέχουν στην  επιτυχή υλοποίηση και αξιολόγηση αυτής και να αξιοποιούν τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με την επιχείρηση,  εργαλεία ψηφιακού marketing.

Θεματικές Ενότητες:

 • Εισαγωγή στο marketing
 • Η έννοια του περιβάλλοντος marketing και πως εντάσσεται η επιχείρηση σε αυτό
 • Το νέο ψηφιακό περιβάλλον συναλλαγών
 • Οι έννοιες της στρατηγικής, της αξιολόγησης της αγοράς, της στοχοθεσίας και πως εφαρμόζονται
 • Εισαγωγή στο ψηφιακό marketing
 • Προώθηση / διαφήμιση στο ψηφιακό marketing
 • Η έννοια του ηλεκτρονικού εγκλήματος, τα είδη του, οι βασικοί τρόποι προστασίας, οι  οργανισμοί που μπορεί ν’ απευθυνθεί ένα θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος
 • Επικοινωνία με email και email marketing
 • Marketing μέσω κινητού και νέες τακτικές ψηφιακού marketing  

Διάρκεια: 200 ώρες
70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
60 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες:

 • Θα παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών με θέμα την ορθή σύνταξη βιογραφικού σημειώματος καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους εξεύρεσης εργασίας.
 • Θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Κ.Δ.Β.Μ. της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
 • Θα λάβουν μέρος σε Εξετάσεις Πιστοποίησης.

Ειδικός στο Social Media Marketing – Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης εταιρικής παρουσίας μέσα από τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επαγγελματιών που θα αναλάβουν την αποτελεσματική υποστήριξη, την διαχείριση και την ανάπτυξη των ενεργειών / διαδικασιών που απαιτούνται για την παρουσία και την αποτελεσματική δράση ενός οργανισμού ή επιχείρησης, στον τομέα του ψηφιακού marketing και ειδικότερα στον υποτομέα των κοινωνικών δικτύων (social media).

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για το αντικείμενο του  marketing κοινωνικών δικτύων, μέσα από την αναλυτική, θεωρητική και πρακτική παρουσίαση των κύριων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη διαμόρφωση ολιστικής στρατηγικής χρήσης τoυς, την παρακολούθηση της ψηφιακής παρουσίας της επιχείρησης και του ανταγωνισμού και την προσέγγιση νέων πελατών μέσω των ψηφιακών δικτύων.

Θεματικές Ενότητες:

 • Εισαγωγή στο marketing  
 • Έννοιες της στρατηγικής, της αξιολόγησης της αγοράς και της στοχοθεσίας και πως εφαρμόζονται
 • Το νέο ψηφιακό περιβάλλον συναλλαγών  
 • Η έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου, τα είδη του και οι αλλαγές που προκαλεί σε αυτά το διαδίκτυο
 • Εισαγωγή στο marketing των κοινωνικών δικτύων  
 • Προσαρμογή του marketing στο νέο περιβάλλον που έχουν διαμορφώσει τα κοινωνικά δίκτυα (social media marketing)
 • Χρήση των κοινωνικών δικτύων  (social media)

Διάρκεια: 200 ώρες
70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
60 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες:

 • Θα παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών με θέμα την ορθή σύνταξη και παρουσίαση βιογραφικού σημειώματος καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους εξεύρεσης εργασίας
 • Θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Κ.Δ.Β.Μ. της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
 • Θα λάβουν μέρος σε Εξετάσεις Πιστοποίησης

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce)

Το πρόγραμμα "Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce)" αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει οποιοσδήποτε δραστηριοποιείται ή σκοπεύει να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν την σωστή επιλογή πλατφόρμας και τεχνικών στοιχείων ανάπτυξης ενός e-shop, τις τακτικές marketing για την προώθηση της ηλεκτρονικής επιχείρησης και όλα τα μυστικά για την ικανοποίηση των πελατών και την αποτελεσματική εσωτερική λειτουργία του e-shop, εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Θεματικές Ενότητες:

 • Εξέλιξη ηλεκτρονικού εμπορίου  
 • Οφέλη του εμπορίου στο internet  
 • Ηλεκτρονικά καταστήματα στο internet
 • Επεξεργασία εικόνας και βίντεο  
 • Εργαλεία ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop)  
 • Search engine optimization και e-shop
 • Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών (e-shop)
 • Νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop)  
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Τεχνικές διαχείρισης χρόνου (time management)
 • Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα (teamwork)

Διάρκεια: 200 ώρες
70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
60 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μετά το πέρας της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες:

 • Θα παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών με θέμα την ορθή σύνταξη βιογραφικού σημειώματος καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους εξεύρεσης εργασίας
 • Θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Κ.Δ.Β.Μ. της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
 • Θα λάβουν μέρος σε εξετάσεις Πιστοποίησης 

Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Σκοπός του προγράμματος είναι η διασφάλιση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την οργάνωση των εργασιών  διαχείρισης αποθεμάτων, ώστε να επιτευχθεί η μείωση αυτών και παράλληλα να βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών που συναλλάσσονται με την μονάδα.

Το πρόγραμμα αναφέρεται στη συνολική διαχείριση του εφοδιασμού μιας επιχείρησης με επιμέρους δραστηριότητες, επικεντρώνοντας σε θέματα όπως η μεταφορά πρώτων υλών και τελικών εμπορευμάτων, η αποθήκευση τους, η διαχείριση των αποθεμάτων, ο συντονισμός των δρομολογίων και ο έλεγχος της διανομής των τελικών προϊόντων. Παρατίθεται η διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου μιας αποτελεσματικής και οικονομικής ροής και αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ημικατεργασμένων αποθεμάτων, των έτοιμων προϊόντων και της σχετικής πληροφορίας από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, ακολουθώντας ως θεμελιώδη πυλώνα τις αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας.

Θεματικές Ενότητες:

 • Επιχειρηματικότητα – logistics - προγραμματισμός καθημερινών παραλαβών
 • Συμμετοχή και διασφάλιση στην παραλαβή των εισροών και εξασφάλιση της ορθής τοποθέτησης αυτών στους χώρους της αποθήκης 
 • Εποπτεία της διαδικασίας επιστροφής αγαθών  
 • Προγραμματισμός των καθημερινών εκροών της αποθήκης 
 • Customer service 
 • Σύγκριση των λογιστικών αποθεμάτων με τα πραγματικά και εξασφάλιση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών    
 • Αξιοποίηση του χώρου και του χρόνου μέσω ειδικών συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης της εφαρμογής των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας  
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες  
 • Τεχνικές διαχείρισης χρόνου (time management) 
 • Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα (teamwork) 

Διάρκεια: 200 ώρες
70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
60 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες:

 • Θα παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών με θέμα την ορθή σύνταξη βιογραφικού σημειώματος καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους εξεύρεσης εργασίας
 • Θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Κ.Δ.Β.Μ. της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
 • Θα λάβουν μέρος σε Εξετάσεις Πιστοποίησης 

Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης συμμετέχει ως Πιστοποιημένος Πάροχος Κατάρτισης στο έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913».

Η δράση αφορά στην παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, μέσω επιταγών κατάρτισης (Voucher), και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσω ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Αντικείμενα κατάρτισης

Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης αφορούν ψηφιακές δεξιότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι που πληρούν τα παρακάτω:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η εκάστοτε πρόσκληση που θα δημοσιεύει ο ΟΑΕΔ- ΔΥΠΑ θα καθορίζει τις επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Ο καταρτιζόμενος μπορεί να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000€ (5€ μικτά/ώρα κατάρτισης).

Μέθοδος υλοποίησης

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και θα υλοποιείται:

 • Με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και
 • Με τη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση),  η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
  • 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
  • έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μετά το πέρας της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι δίνουν εξετάσεις και λαμβάνουν Πιστοποίηση από ανεξάρτητο Φορέα. 

Επίσημος ιστότοπος για πληροφορίες σχετικά με το έργο: www.voucher.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2103680033 (10.00 - 17.00)

Email: apachi@hau.gr

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Screenshot-2022-08-04-130438.png

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Δείτε Επίσης

Πίσω στην αρχή