Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Aligning Marketing with Sales

Digital Marketing | Growth Hacking
Ξεκινά Σύντομα
Διάρκεια
24 Ώρες
Επίπεδο
Εισαγωγικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Marketing και πωλήσεις: Μάθετε πώς θα ευθυγραμμίσετε το marketing με τις πωλήσεις σε κοινούς στόχους για γρήγορη ανάπτυξη

Το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις είναι δύο κρίσιμες λειτουργίες για κάθε επιχείρηση. Το μάρκετινγκ αποτελεί επίσης μια βασική δραστηριότητα που η ομάδα πωλήσεων (είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα) εκτελεί επίσης κατά τη διάρκεια των καθημερινών εργασιών της.  

Συχνά παρατηρούμε το φαινόμενο όπου μια ομάδα μάρκετινγκ προωθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που η ομάδα πωλήσεων δεν γνωρίζει πλήρως ή δεν είναι προετοιμασμένη να πουλήσει. Όταν οι ομάδες μάρκετινγκ και πωλήσεων δεν συνεργάζονται αρμονικά, τότε έχουμε διπλές προσπάθειες, χάσιμο χρόνου, δυσκολία στην παρακολούθηση και μέτρηση της απόδοσης και τέλος μια κατακερματισμένη εμπειρία του πελάτη, μειωμένες πωλήσεις και αδυναμία λήψης αποφάσεων για βελτιώσεις και ανάπτυξη.

Το μάθημα αυτό παρέχει μια ρεαλιστική προσέγγιση τόσο των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ όσο και των πωλήσεων σε οργανισμούς που λειτουργούν μέσω πολύπλοκων συστημάτων, σε πολλαπλές αγορές και χρησιμοποιούν πολλαπλά σημεία πώλησης.

Θα καλύψουμε στραγηγικές, "βέλτιστες πρακτικές μάρκετινγκ" Β2Β & Β2C από διάφορους κλάδους και εργαλεία ευθυγράμμισης των ενεργειών μάρκετινγκ με τις στρατηγικές πωλήσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι και οι δύο ομάδες εργάζονται για τους ίδιους στόχους.

Επιπλέον, θα συζητήσουμε πώς το ψηφιακό μάρκετινγκ έχει ενσωματωθεί σε όλα τα πρόσωπα του μάρκετινγκ και των πωλήσεων προσφέροντας νέες εμπειρίες στους πελάτες και αύξηση των πωλήσεων.


 • Marketing managers
 • Sales managers
 • Marketing and sales team members
 • Business owners and entrepreneurs
 • Customer service professionals
 • Product managers
 • Advertising and public relations professionals
 • Commercial executives
 • Startuppers
 • Απόφοιτοι σχολών Διοίκησης & Marketing

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του μάρκετινγκ και των πωλήσεων και πώς αλληλοσυμπληρώνονται.
 • Προσδιορίζουν τις ενέργειες μάρκετινγκ/πωλήσεων που εκτελούνται καθημερινά από ομάδες πωλήσεων από τη σκοπιά του μάρκετινγκ
 • Γνωρίζουν διάφορες εμπορικές επιχειρηματικές στρατηγικές και πρακτικές και πώς αυτές μπορούν να τις εφαρμόσουν συστηματικά στη δική τους επιχείρηση 
 • Γνωρίζουν και να αξιοποιήσουν διάφορα κανάλια και τεχνικές μάρκετινγκ για προσέλκυση πελατών και διατήρηση της πελατειακής βάσης
 • Αναδείξουν την αξία της πελατοκεντρικής προσέγγισης μέσα από συστήματα μαρκετινγ και πωλήσεων  
 • Ξεκινήσουν να αναπτύξουν dashboards παρακολούθησης πωλήσεων και μάρκετινγκ ανά ομάδα πελατών
 • Να υλοποιήσουν ένα audit μαρκετινγκ & πωλήσεων
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ μέσα από τις ομάδες πωλήσεων
 • Να αναπτύξουν την δική τους στρατηγική ανάπτυξης ευθυγραμμίζοντας το marketing με τις πωλήσεις 

Marketing Fundamentals

 • Desired marketing strategic orientation – it’s all about focus and objectives
 • Marketing and sales infrastructure: systems, processes, organizational structures
 • The Service-Dominant logic versus the Goods-Dominant logic versus the customer dominant logic as means of implementation of advanced sales and marketing strategies and practices in a complex business environment 
 • Omnichannel marketing & sales 
 • Relationship Marketing versus Transactional marketing applications and practices: Is an organization willing and able to implement both marketing philosophies?
 • Managing the marketing concept and its applications – building a customer-centric culture
 • Effective Segmentation: process and rationale, criteria for development – case studies
 • Effective target marketing – case studies
 • Positioning from theory to practice—case studies 
 • Brand and Sales Funnel analysis 
 • Creating a differential advantage – how our clients perceive our brand    
  • Customers’ mindsets
  • Brand Values
  • Company’s Values
  • Products’ Values 

Marketing & Sales Alignment

 • A Leader or a Sales manager 
 • Desired sales strategic orientation 
 • Understanding and managing our marketing and sales based on: Retention Marketing – our customer portfolio, Consumer marketing – potential customers, the B2B portfolio – shopper marketing portfolio
 • Growth models in aligning sales and marketing
 • Do we sell a product or a customer solution (product / services bundle)? 
 • The value and the importance of a sales team in the company’s marketing strategy as customers’ point of contact with the company
 • Aligning sales quotas, goals and sales compensation plans in a unified marketing and sales plan
 • “In God we trust, all others bring data.” — W. Edwards Deming. A two-way communication based on data management. 

Marketing & Sales in the Digital Era 

 • How the internet changed marketing, sales and consumer behaviors
 • How digital marketing, digitization and digitalization has changed marketing, sales and business growth
 • The digital market in Greece
 • How e-Commerce integrates with marketing and sales
 • Omnichannel marketing case studies
 • Digital Marketing terminology

Marketing Plan Development

 • Structure and Elements of a Marketing Plan
 • Strategy Development
 • The marketing mixes 

ASSSESSMENT: Building up the Dashboard / Teamwork (Feedback submitted to each team by the instructor)

Εισηγητές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν ...

Πίσω στην αρχή