Σεμινάρια Project Management (Διοίκηση Έργου)

Σεμινάρια για το project management και προετοιμασία επαγγελματικής πιστοποίησης PMP, CAPM, PMI-ACP και PSM (Scrum).  Τα σεμινάρια προσφέρονται επίσης ως ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και επανασχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

RSS

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 21.

 • Εργαστήριο MS Project 2013
  Δείτε τις βασικές λειτουργίες του νέου MS Project 2010. Εξοικειωθείτε με τα μενού, τις οθόνες και τις βασικές αναφορές-εκτυπώσεις που παρέχει το εργαλείο.
 • PMTestOnline
  PMTestOnline is an online self study platform that helps you master each topic of PMBOK like there there is a real tutor at the other end.
 • PMI ACP Prep Course
  3ήμερο προπαρασκευαστικό σεμινάριο για την πιστοποίηση PMI-ACP του Project Management Institute από πιστοποιημένους εισηγητές.
 • Professional Scrum Master (PSM I) Prep Course
  Πιστοποιηθείτε στο Agile Project Management και Scrum με την νέα ανερχόμενη επαγγελματική πιστοποίηση PSM® από τον Scrum.org και τους δημιουργούς του Scrum.
 • PRINCE2® Preparation Course and Examinations
  Προετοιμασθείτε και δώστε τις εξετάσεις για το PRINCE2 σε πέντε ημέρες.
 • The Art of Project Management®
  Το σεμινάριο παρουσιάζει τα βασικά βήματα στην διοίκηση έργων: σχεδιασμός, οργάνωση και στελέχωση, καθοδήγηση και ηγεσία, έλεγχος και αναφορές, διαχείριση κινδύνου και διαχείριση ομάδων.
 • The Art of Project Management® for IT/IS Projects
  Το σεμινάριο εξετάζει τις αρχές, τα βασικά εργαλεία και επιτυχημένες πρακτικές Διοίκησης-Διαχείρισης Έργου λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων Πληροφορικής.
 • PMP® Preparation Course
  Το τριήμερο αυτό εντατικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να επιτύχετε στο test του PMP, θεωρώντας δεδομένη την εμπειρία σας και βασικές γνώσεις πάνω PMBOK™ Guide 5th Edition του Project Management Institute.
 • Διοίκηση Έργου: από το σχεδιασμό ως την ολοκλήρωση (Project Management Fundamentals)
  Το σεμινάριο αναλύει την βασική μεθοδολογία Διαχείρισης Έργου, τις αρχές, τις τεχνικές και τα εργαλεία εκείνα που βοηθούν τους συμμετέχοντες μιας ομάδας έργου να το διαχειριστούν με επιτυχία.
 • Διαχείριση Συμβάσεων και Διαπραγματεύσεις
  Μάθετε τις βασικές αρχές και τα εργαλεία διαχείρισης συμβάσεων και προμηθειών έργων. Το πρόγραμμα προσφέρει μια δομημένη παρουσίαση του κύκλου ζωής των έργων με έμφαση στη διαχείριση του μέρους εκείνου που υλοποιείται από τρίτους.
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/09/12 - 17:49:10

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας