Διαχείριση Συμβάσεων και Διαπραγματεύσεις

Είναι καθαριστικός ο ρόλος των συμβάσεων και προμηθειών για την ομαλή έκβαση των έργων, καθώς όποιο μέρος του έργου εξαρτάται από τρίτους ενέχει συνήθως και το μεγαλύτερο ρίσκο. 

Μάθετε τις βασικές αρχές και τα εργαλεία διαχείρισης συμβάσεων και προμηθειών έργων.  To σεμινάριο καλύπτει τη διαδικασία του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της γραπτής τεκμηρίωσης των διαπραγματεύσεων μιας σύμβασης. Εστιάζει στις μορφές στρατηγικής και τακτικής διαπραγματεύσεων  και το πώς μπορούμε να κάνουμε χρήση αυτών και για να αποφεύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και ως ενδοεπιχειρησιακή λύση για την καλύτερη προσαρμογή του στις απαιτήσεις των συμβάσεων τις οποίες χειρίζεται η κάθε επιχείρηση.

Στόχοι του προγράμματος

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να:

 • μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους στις διαπραγματεύσεις συμβάσεων
 • συντονίσουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και την γραπτή τεκμηρίωση αυτών
 • αυξήσουν τα επιχειρησιακά κέρδη μέσα από καλά σχεδιασμένες συμβάσεις
 • ελαχιστοποιήσουν πιθανές αντιδικίες και δικαστικές διαδικασίες
 • αποφύγουν άσκοπα δικαστικά έξοδα

Το σεμινάριο προσφέρεται στην Ελληνική και δίνει 16 PDUs.  Κατεβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα και την αίτηση συμμετοχής του σεμιναρίου (.pdf 985KB).

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην κατάρτιση συμβάσεων

 • Δομή συμβάσεων
 • Συμβάσεις ανάθεσης έργου
 • Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Τιμή
 • Κόστος χρήσης
 • Κόστος κύκλου ζωής

Επιτυχής κατάρτιση όρων

 • Βασικοί κανόνες
 • Τα τρία στάδια: ενσωμάτωση, ερμηνεία, συμβατότητα με το ισχύον δίκαιο
 • Όρος έγκαιρης παράδοσης

Από την διαπραγμάτευση στη συμφωνία

 • Έλεγχος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
 • Προσπάθεια επιβολής των δικών μας όρων
 • Ρήτρες ακύρωσης
 • Τροποποιήσεις

Νομικά θέματα

 • Όροι και προϋποθέσεις
 • Παραβίαση σύμβασης
 • Επιλογή δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου
 • Επανορθωτικά μέτρα

Σχεδιασμός και διαχείριση έργου

 • Επικοινωνία μερών
 • Ανταλλαγή πληροφοριών
 • Έλεγχος προόδου

Χρηματοδότηση διεθνών συμβάσεων

 • Συμφωνίες είσπραξης
 • Εγγυητικές επιστολές

Τίμημα, τρόποι πληρωμής και παράδοση έργου

 • Σχέδιο πληρωμών
 • Καθυστέρηση παράδοσης
 • INCOTERMS 2000

Πληροφορίες

Κωδικός Μαθήματος P5010
Μονάδα/Πρόγραμμα Επαγγελματική Κατάρτιση
Καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς, PgDL, LPC
Γλώσσες EL, EN
Επίπεδο Μέσο
Προαπαιτούμενα Καλή γνώση μεθοδολογίας διαχείρισης έργων
Σε ποιον απευθύνεται Project managers, υπεύθυνοι προμηθειών, διοικητικά στελέχη που είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό έργων και διαχείριση συμβάσεων
Βεβαίωση ΠαρακολούθησηςΝαι
Οδηγεί στην πιστοποίηση PMP, IPMA
Πίστωση Μονάδων Επιμόρφωσης 16 PDUs
Προσφέρεται OnlineΌχι
Εγγραφή OnlineΌχι
Συμμετοχή €750,00 €450,00

Προγράμματα

Ημέρες και Ώρες Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Ώρες ανά εβδομάδα
Πεμ-Παρ, 9.00-17.00 19/03/2015 20/03/2015 16
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/23 - 18:12:36

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας