Η πιστοποίηση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (CALLS) έχει πιστοποιηθεί από το Commission on English Language Program Accreditation (CEA) για την περίοδο Αύγουστος 2015 έως Αύγουστος 2024 και συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα της επιτροπής CEA για Προγράμματα και Οργανισμούς εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας. Η επιτροπή CEA είναι αναγνωρισμένος εθνικός φορέας πιστοποίησης Προγραμμάτων και Οργανισμών εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ.

Η εν λόγω επιτροπή παρείχε πιστοποίηση στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (CALLS) για τα παρακάτω προγράμματα:

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι τώρα ο μόνος οργανισμός του είδους του στην Ελλάδα και ένας από τους 250 οργανισμούς παγκοσμίως που διαθέτει πιστοποιημένα προγράμματα ξένων γλωσσών και πρόγραμμα εκπαίδευσης καθηγητών ξένων γλωσσών από την επιτροπή CEA από το 2009.

Με την ανωτέρω πιστοποίηση, η Ελληνοαμερικανική Ένωση εντάσσεται στην ίδια ομάδα οργανισμών όπως το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, το Πανεπιστήμιο του Georgetown και το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβανίας που έχουν λάβει αντίστοιχη πιστοποίηση για τα προγράμματά τους.

Με αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, το CEA είναι ο μόνος εξειδικευμένος οργανισμός πιστοποίησης του είδους του στις ΗΠΑ και ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως.

Κριτήρια πιστοποίησης

Το CEA χρησιμοποιεί πρότυπα πιστοποίησης που διασφαλίζουν αντικειμενικό τρόπο ποιοτικής αξιολόγησης της ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων. Τα 52 αυτά ποιοτικά πρότυπα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Αποστολή
  • Αναλυτικό πρόγραμμα
  • Διδακτικό προσωπικό
  • Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και προμήθειες
  • Διοικητική και οικονομική κατάσταση
  • Υπηρεσίες προς σπουδαστές
  • Προσέλκυση σπουδαστών
  • Διάρκεια και δομή προγράμματος σπουδών
  • Επιδόσεις σπουδαστών
  • Παράπονα σπουδαστών

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του προγράμματος σπουδών και των διαδικασιών που ακολουθεί ο πιστοποιούμενος οργανισμός η επιτροπή CEA δημοσιοποιεί τα προγράμματα που συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τους κανόνες που έχει ορίσει. Η πιστοποίηση αναγνωρίζει την υψηλή ποιότητα των προγραμμάτων Αγγλικής γλώσσας ή άλλων συναφών γλωσσικών προγραμμάτων όπως εκπαίδευση καθηγητών ξένων γλωσσών και εκμάθηση ξένων γλωσσών τα οποία προσφέρονται από αντίστοιχες σχολές.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, επικοινωνήστε ταχυδρομικά με την επιτροπή:

CEA

801 North Fairfax Street, Suite 402A
Alexandria, VA 22314
Τηλ.:  (001) 703 665 3400

ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της επιτροπής CEA.

Τελευταία Ενημέρωση: 2016/01/13 - 15:07:13

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε 

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform

Center of Excellence in Project Management

 

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα