Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση,  συμμετέχει ως εταίρος σε διακρατικά έργα που σχετίζονται με την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των έργων στα οποία έχει ενεργό συμμετοχή.

Εκπαίδευση και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για ανειδίκευτους και ημιειδικευμένους εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού

COREVET logoΤο έργο CORE-VET είναι διετής πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Leonardo da Vinci). Στοχεύει να προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού για τους άνεργους και για εκείνους τους εργαζομένους που διαθέτουν περιορισμένα προσόντα και χαμηλή απόδοση, βελτιώνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε τρεις επαγγελματικές κατηγορίες: Υπηρεσίες  Υποδοχής, Οροφοκομίας και  Χώρων Μαζικής Εστίασης και Μπαρ. Προϊόν του έργου θα είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα αφορά στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για τις τρεις πιο πάνω επαγγελματικές κατηγορίες, και θα περιλαμβάνει υλικό διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και φιλική προς τον χρήστη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το έργο υλοποιείται από οκτώ εταίρους από την Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αυστρία, οι οποίοι εκπροσωπούν τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής.

Εκπαίδευση οδηγών ταξί για να γίνει ασφαλέστερο και πιο ανταγωνιστικό το επάγγελμά τους

TAXIΤο έργο ‘Taxistars’ είναι μια τριετής πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Leonardo da Vinci). Ο στόχος του έργου είναι να συνεισφέρει στη βελτίωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο του επαγγελματικού ταξί, εξασφαλίζοντας υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών από τους επαγγελματίες οδηγούς, καθώς και καλύτερα πρότυπα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας για ολόκληρο τον κλάδο. Το έργο υλοποιείται από 9 εταίρους με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο και Φινλανδία).

Ενισχύοντας τον ψηφιακό γραμματισμό και τις ικανότητες ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

This is itΤο ευρωπαϊκό έργο This is IT είναι τριετής πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την αιγίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. Έχει στόχο να διευκολύνει την συμμετοχή ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην ψηφιακή κοινωνία, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας), μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις που βασίζονται στον εθελοντισμό. Το έργο θα προσελκύσει εθελοντές που θα βοηθήσουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν διαθέσιμα εργαλεία και υλικό ΤΠΕ. Το έργο έχει αναπτυχθεί από διακρατική κοινοπραξία 11 εταίρων από την Ελλάδα, την Νορβηγία, το Βέλγιο, την Πολωνία, την Τουρκία, την Ελβετία και την Λιθουανία.

Καθιστώντας την επιχειρηματικότητα ως βιώσιμη επιλογή για νεαρούς παραβάτες

Fresh StartΤο ευρωπαϊκό έργο Fresh Start είναι διετής πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος προκειμένου οι ευρωπαίοι εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να εφοδιαστούν με νέες δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να εκπαιδεύσουν, με τη σειρά τους, αποτελεσματικά νεαρούς παραβάτες σε θέματα επιχειρηματικότητας. Απώτερος στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους νεαρούς παραβάτες να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό στιγματισμό και ρατσισμό και να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά την αποφυλάκιση τους.

Comenius 3.1: EVINSET

Το Comenius 3.1 EVINSET είναι ένα πρόγραμμα τριετούς διάρκειας που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2000. Το πρόγραμμα στόχευε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της προσπάθειας αυτής ήταν η έκδοση ενός εγχειριδίου με στόχο την υποβοήθηση των επιλογών των υπευθύνων επιμόρφωσης. Αποτέλεσμα του προγράμματος υπήρξε η δημιουργία του Comenius 3.2 το οποίο στοχεύει στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εσωτερική επιμόρφωση σε επίπεδο σχολικών μονάδων. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται συνήθως στην Αθήνα στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Το περιεχόμενο είναι αποτέλεσμα των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την έρευνα κατά τη διάρκεια του προγράμματος Comenius. Στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν ειδικοί από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, την Αγγλία, την Φινλανδία, το Βέλγιο και την Ελλάδα.

Lingua D: COCTALE

Το πρόγραμμα COCTALE είχε ως στόχο την ανάπτυξη ειδικών επικοινωνιακών μοντέλων αξιολόγησης για την ενίσχυση της εκμάθησης Ξένων Γλωσσών στην Ενωμένη Ευρώπη. Η ομάδα έργου ανέπτυξε ειδική βάση δεδομένων με τεστ σε ψηφιακή μορφή, καθώς και ειδικό μοντέλο δημιουργίας ψηφιακών τεστ από τον εκπαιδευτικό, παράλληλα με την ανάπτυξη κριτηρίων για τον εντοπισμό και κατηγοριοποίηση διαφορετικών μορφών εργαλείων γλωσσικής αξιολόγησης. Στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν ειδικοί από τρεις Ευρωπαϊκές χώρες, την Αγγλία, το Βέλγιο και την Ελλάδα.

Τελευταία Ενημέρωση: 2016/06/02 - 15:22:56

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook

linkedin logo  YouTube logo

Αξίζει να δείτε 

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform

Center of Excellence in Project Management

 

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας