Μαθήματα προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας

06/02/2015

Τμήματα Προετοιμασίας ξεκινούν στις 20 Φεβρουαρίου για τους υποψήφιους που στοχεύουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που θα πραγματοποιηθούν το Μάιο. Στα μαθήματα προετοιμασίας οι σπουδαστές αναπτύσσουν τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες και εξοικειώνονται με τους διάφορους τύπους ασκήσεων που θα συναντήσουν στις εξετάσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας:

Τηλ.  2103680900, 2103680910

Email: moderngreek@hau.gr.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/06 - 12:23:11

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα