Ακαδημαϊκές υπηρεσίες προς ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει τις παρακάτω ακαδημαϊκές υπηρεσίες σε ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών ή καθηγητές Αγγλικής σχετικά με όλες τις εξετάσεις γλωσσομάθειας που διοργανώνουμε:

Σεμινάρια μεθοδολογίας και webinars για καθηγητές Αγγλικής (στις εγκαταστάσεις της ΕΑΕ καθώς και εξ αποστάσεως, σε μορφή webinar)

Εξετάσεις του Πανεπιστημίου Michigan

Εξέταση Θεματολογία Διάρκεια
(ώρες)
ECCE Developing ECCE Speaking Skills in the Classroom 2
Developing ECCE Writing Skills in the Classroom 2
ECPE Developing ECPE Speaking Skills in the Classroom 2
Developing ECPE Writing Skills in the Classroom 2
Μαγνητοσκοπημένα webinars για καθηγητές Αγγλικής και μαθητές
Εξέταση Θεματολογία
ECCE How to succeed in the ECCE: Listening, GVR and Writing
How to succeed in the ECCE: Speaking
ECPE How to succeed in the ECPE: Writing, Listening and GCVR
How to succeed in the ECPE: Speaking
MET How to succeed in the MET: Listening, Grammar/Reading, Speaking

Εξετάσεις του Hellenic American University

Εξέταση Θεματολογία
BCCE How to succeed in the BCCE: Listening, GVR & Writing
How to succeed in the BCCE: Speaking
ALCE How to succeed in the ALCE: Listening, GVR & Writing
How to succeed in the ALCE: Speaking
Webinars κατόπιν ειδικού αιτήματος

Εξετάσεις ETS

Εξέταση Θεματολογία Διάρκεια
(ώρες)
Όλες οι εξετάσεις ETS: Family of products 1
TOEIC® Preparing intermediate-level students for the TOEIC® Listening & Reading test  1

Εξετάσεις του Πανεπιστημίου Cambridge

Εξέταση Δραστηριότητα Διάρκεια
(ώρες)
KEY for Schools Are you ready to take the KET for schools Speaking test? – An interactive workshop for students (procedure/assessment/tips/practice) 1
PET for Schools Are you ready to take the PET for schools Speaking test? – An interactive workshop for students (procedure/assessment/tips/practice) 1
FCE for Schools Are you ready to take the FCE for schools Speaking test? – An interactive workshop for students (procedure/assessment/tips/practice) 1
CAE Are you ready to take the CAE Speaking test? – An interactive workshop for students (procedure/assessment/tips/practice) 1
CPE Are you ready to take the CPE Speaking test? – An interactive workshop for students (procedure/assessment/tips/practice) 1

Σημαντικές πληροφορίες

  • Τα σεμινάρια διεξάγονται στην Αγγλική από έμπειρο μέλος της ομάδας Ακαδημαϊκής Υποστήριξης του  Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
  • Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
Διαδραστικά σεμινάρια/workshops για μαθητές Κέντρων Ξένων Γλωσσών για την προετοιμασία τους στο speaking και στο writing (στις εγκαταστάσεις της ΕΑΕ καθώς και εξ αποστάσεως, σε μορφή webinar)

Εξετάσεις του Πανεπιστημίου Michigan

Εξέταση Δραστηριότητα Διάρκεια
(ώρες)
ECCE Are you ready to take the ECCE Writing & Speaking test? – An interactive workshop for students 2
ECPE Are you ready to take the ECPE Writing & Speaking test? – An interactive workshop for students (procedure/assessment/tips/practice) 2

Εξετάσεις του Hellenic American University

Εξέταση Δραστηριότητα Διάρκεια
(ώρες)
ΒCCE Are you ready to take the BCCE Writing & Speaking test? – An interactive workshop for students 2
ΑLCE Are you ready to take the ALCE Writing & Speaking test? – An interactive workshop for students 2

Σημαντικές πληροφορίες

  • Τα σεμινάρια/workshops για μαθητές διεξάγονται από έμπειρο και ειδικά εξειδικευμένο μέλος της ομάδας Ακαδημαϊκής Υποστήριξης του  Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
  • Οι καθηγητές των μαθητών πρέπει να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων/workshops για μαθητές.
Παρουσίαση για γονείς
  • Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει παρουσιάσεις σε γονείς με θεματολογία που αποφασίζεται κατόπιν συνεννόησης ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του ΚΞΓ.

Σημαντικές πληροφορίες

  • Η παρουσίαση διαρκεί 1 ώρα.
  • Η παρουσίαση απευθύνεται στους γονείς των μαθητών σας . Έχει ως στόχο να τους ενημερώσει σχετικά με τα πιστοποιητικά των εξετάσεων γλωσσομάθειας που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση, τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων και την  αναγνωρισιμότητα και ισχύ των πιστοποιητικών. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις . 
  • Η παρουσίαση διεξάγεται στην Ελληνική από έμπειρο μέλος της ομάδας Ακαδημαϊκής Υποστήριξης του  Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα
Τ: 2103680000
F: 2103634200
E-mail: exams@hau.gr

Θεσσαλονίκη
T: 2310557600
F: 2310553925
E-mail: exams@hau.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 2015/09/23 - 10:43:15

Αξίζει να δείτε 

 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα