Πρακτικές Πληροφορίες για το ALCE™

Ποιος είναι ο φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων ALCE™ στην Ελλάδα;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός επίσημος φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων ALCE™ στην Ελλάδα.

Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις ALCE™;

Οι εξετάσεις διεξάγονται τέσσερις φορές το χρόνο, Ιανουάριο, Μάρτιο, Ιούνιο και Οκτώβριο. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία. 

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις ALCE™;

Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλους σχεδόν τους νομούς της Ελλάδας. Επικοινωνήστε με τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών για να πληροφορηθείτε το πλησιέστερο σε εσάς εξεταστικό κέντρο.

Πότε λαμβάνουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα των εξετάσεων ALCE™;

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα περίπου δύο μήνες μετά την εξεταστική περίοδο στην οποία έχουν συμμετάσχει.

Πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Όλοι οι υποψήφιοι των εξετάσεων ALCE™ λαμβάνουν με προσωπική επιστολή το Δελτίο Επίδοσης στο οποίο αναγράφεται η συνολική και ανά τμήμα εξέτασης βαθμολογία. Αντίγραφο της βαθμολογίας των εξετάσεων αποστέλλεται και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία επιμελούνται την προετοιμασία των υποψηφίων.

Τα αποτελέσματα είναι, επίσης, διαθέσιμα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας ORFEAS και για τους μεμονωμένους υποψήφιους μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Μάθετε επίσης
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 12:51:04

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO 9001:2015 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα