Κατάταξη εξετάσεων και επίπεδα ΑΣΕΠ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα γνωστικά επίπεδα και οι εξετάσεις Αγγλικής που διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ):

Επίπεδο CEFR - ΑΣΕΠ Εξέταση Φορέας
Επίπεδο Γ2 - Άριστη γνώση

ΕCPE

Examination for the Certificate of Proficiency in English

The University of Michigan

CPE

Certificate of Proficiency in English

Cambridge English Language Assessment
Επίπεδο Γ1 - Πολύ καλή γνώση

ALCE

Advanced Level Certificate in English

Hellenic American University

MET (190-240)

Michigan English Test

The University of Michigan

MELAB (91-99)

Michigan English Language Assessment Battery

The University of Michigan

TOEIC® (785-900)

Test of English for International Communication

Educational Testing Service©

CAE

Certificate in Advanced English

Cambridge English Language Assessment
Επίπεδο B2 - Καλή γνώση

ECCE

Examination for the Certificate of Competency in English

The University of Michigan

MET (157-189)

Michigan English Test

The University of Michigan

MELAB (80-90)

Michigan English Language Assessment Battery

The University of Michigan

TOEIC® (505-780)

Test of English for International Communication

Educational Testing Service©

FCE for Schools

First Certificate in English  for Schools

Cambridge English Language Assessment
Επίπεδο B1 - Mέτρια γνώση

ΒCCE

Basic Communication Certificate in English

Hellenic American University

MET (120-156)

Michigan English Test

The University of Michigan

MELAB (67-79)

Michigan English Language Assessment Battery

The University of Michigan

TOEIC® (405-500)

Test of English for International Communication

Educational Testing Service©

PET for Schools

Preliminary English Test for Schools

Cambridge English Language Assessment

Ο ανωτέρω πίνακας παρουσιάζει αποκλειστικά την αντιστοίχιση γνωστικών επιπέδων και των εξετάσεων Αγγλικής που διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σύμφωνα με το ΑΣΕΠ (επίπεδα CEFR Β1-Γ2). Όσες εξετάσεις διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα έχουν αντιστοιχισθεί με τα γνωστικά επίπεδα του CEFR από τους επιμέρους εξεταστικούς φορείς τους, στους ιστότοπους των οποίων παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες.

Τελευταία Ενημέρωση: 2016/11/28 - 13:30:44

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα