Κατάταξη εξετάσεων και επίπεδα ΑΣΕΠ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα γνωστικά επίπεδα και οι εξετάσεις Αγγλικής που διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ):

Επίπεδο CEFR - ΑΣΕΠ Εξέταση Φορέας
Επίπεδο Γ2 - Άριστη γνώση

ΕCPE

Examination for the Certificate of Proficiency in English

The University of Michigan

C2 PROFICIENCY (CPE)

Certificate of Proficiency in English

Cambridge Assessment English
Επίπεδο Γ1 - Πολύ καλή γνώση

ALCE

Advanced Level Certificate in English

Hellenic American University

MET (190-240)

Michigan English Test

The University of Michigan

MELAB (91-99)

Michigan English Language Assessment Battery

The University of Michigan

TOEIC® (785-900)

Test of English for International Communication

Educational Testing Service©

C1 ADVANCED (CAE)

Certificate in Advanced English

Cambridge Assessment English
Επίπεδο B2 - Καλή γνώση

ECCE

Examination for the Certificate of Competency in English

The University of Michigan

MET (157-189)

Michigan English Test

The University of Michigan

MELAB (80-90)

Michigan English Language Assessment Battery

The University of Michigan

TOEIC® (505-780)

Test of English for International Communication

Educational Testing Service©

B2 FIRST (FCE) FOR SCHOOLS

First Certificate in English  for Schools

Cambridge Assessment English
Επίπεδο B1 - Mέτρια γνώση

ΒCCE

Basic Communication Certificate in English

Hellenic American University

MET (120-156)

Michigan English Test

The University of Michigan

MELAB (67-79)

Michigan English Language Assessment Battery

The University of Michigan

TOEIC® (405-500)

Test of English for International Communication

Educational Testing Service©

B1 PRELIMINARY (PET) FOR SCHOOLS

Preliminary English Test for Schools

Cambridge Assessment English

Ο ανωτέρω πίνακας παρουσιάζει αποκλειστικά την αντιστοίχιση γνωστικών επιπέδων και των εξετάσεων Αγγλικής που διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σύμφωνα με το ΑΣΕΠ (επίπεδα CEFR Β1-Γ2). Όσες εξετάσεις διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα έχουν αντιστοιχισθεί με τα γνωστικά επίπεδα του CEFR από τους επιμέρους εξεταστικούς φορείς τους, στους ιστότοπους των οποίων παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/10/02 - 10:27:54

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα