Περιγραφή του ILEC

Το ILEC έχει δημιουργηθεί από το Cambridge English Language Assessment σε συνεργασία με την TransLegal, εταιρεία νομικών και γλωσσολόγων που κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη.

Η εξέταση αντιστοιχεί στα επίπεδα B2 και Γ1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και βασίζεται σε καταστάσεις συναφείς  με το νομικό επαγγελματικό περιβάλλον.  Περιλαμβάνει ασκήσεις και θέματα που οι νομικοί αντιμετωπίζουν στην καθημερινή επαγγελματική ζωή τους.

Όλη η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερεις ενότητες (papers) – Reading, Writing, Listening και Speaking – που συνολικά διαρκούν περίπου 3, 5 ώρες (χωρίς να συνυπολογίζονται τα διαλλείματα).

Η προφορική εξέταση δίνει στους υποψήφιους τη δυνατότητα να εκθέσουν τις δεξιότητές τους κατά τη διάρκεια διαπροσωπικής επικοινωνίας. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην  προφορική εξέταση σε ζεύγη, με δύο εξεταστές του Cambridge English.

Τα νομικής φύσεως θέματα που συνήθως περιλαμβάνονται σε οποιεσδήποτε από τις ενότητες είναι τα παρακάτω:

 • εταιρικά θέματα
 • επιχειρηματικοί σύνδεσμοι
 • συμβόλαια
 • πώληση αγαθών
 • ακίνητη ιδιοκτησία
 • οφειλέτης-πιστωτής
 • πνευματική ιδιοκτησία
 • απασχόληση
 • ανταγωνισμός
 • περιβαλλοντικά θέματα
 • διαπραγματεύσιμοι τίτλοι
 • ασφαλείς συναλλαγές
 • θέματα διεθνικού δικαίου

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων ILEC:

Ενότητα Χρόνος Περιγραφή # ερωτήσεων Βαθμός (%  επί συνόλου βαθμολογίας)
1 Reading 75 λεπτά 6 μέρη 54 ερωτήσεις 25%
2 Writing 75 λεπτά Μέρος 1: Επιστολή (120–180 λέξεις)
Μέρος 2: Υπόμνημα (200–250 λέξεις)
2 μέρη 25%
3 Listening περ. 40 λεπτά
 • 4 μέρη
 • Τα κείμενα έχουν τη μορφή διαβουλεύσεων, συναντήσεων, ανακοινώσεων, σεμιναρίων κλπ.
30 ερωτήσεις 25%
4 Speaking 16 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων Μέρος 1: Συνέντευξη
Μέρος 2: Παραγωγή προφορικού λόγου ανά υποψήφιο (Long turn)
Μέρος 3: Συνεργατική άσκηση
Μέρος 4: Συζήτηση
  25%
Τελευταία Ενημέρωση: 2013/07/05 - 12:51:07

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook

linkedin logo  YouTube logo

Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


 

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

 


 

Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας