Περιγραφή του TKT

Το TKT διακρίνεται σε ενότητες (modules) οι οποίες εξετάζονται ξεχωριστά. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν σε όλες τις ενότητες ή σε όσες χρειάζονται. Με αυτό τον τρόπο, προσφέρεται απόλυτη ευελιξία στο πώς και πότε συμμετέχουν οι υποψήφιοι στο TKT καθώς λαμβάνουν πιστοποιητικό για κάθε ενότητα στην οποία επιτυγχάνουν.

Βασικές ενότητες

Module 1: Background to language teaching
Αξιολογεί το επίπεδο γνώσης των όρων και εννοιών που χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία της Αγγλικής και επικεντρώνεται στους παράγοντες που διέπουν την εκμάθηση της Αγγλικής.

Το TKT: Module 1 περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε τρία μέρη:

  • describing language and language skills (40 ερωτήσεις)
  • background to language learning (15 ερωτήσεις)
  • background to language teaching (25 ερωτήσεις)

Module 2: Planning for language teaching
Επικεντρώνεται στις δεξιότητες και στο γνωστικό υπόβαθρο που απαιτούνται για το σχεδιασμό μεμονωμένων μαθημάτων ή σειράς μαθημάτων. Επίσης, εξετάζει  τη γλωσσική αξιολόγηση και τις πηγές που χρειάζονται για το σχεδιασμό μαθημάτων.

Το TKT: Module 2 περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη:

  • planning and preparing a lesson or a sequence of lessons (40 ερωτήσεις)
  • selection and use of resources (40 ερωτήσεις).

Module 3: Classroom management 
Αξιολογεί τη γνώση όσων συμβαίνουν στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, το ρόλο του καθηγητή στη διαχείριση τάξης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την πλήρη αξιοποίηση της επικοινωνίας στην τάξη.

Το TKT: Module 3 περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη:

  • teachers’ and learners’ language in the classroom (40 ερωτήσεις)
  • classroom management (40 ερωτήσεις).

+ TKT: Practical


Specialist modules


+ TKT: Knowledge About Language


+ TKT: Content and Language Integrated Learning (CLIL)


+ TKT: Young Learners


Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 22:13:57

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα