Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Ακαδημαϊκή Υποστήριξη

Οι δραστηριότητες των EcoFans συνδέονται και συνδυάζονται με την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας και προσφέρουν ένα επί πλέον διδακτικό μέσο αλλά και περιεχόμενο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε κάθε Κέντρο Ξένων Γλωσσών που εντάσσεται στο EcoFans Network η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρέχει δωρεάν υποστήριξη και τεχνογνωσία η οποία περιλαμβάνει:

 • Υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Κέντρου και των μαθητών του
 • Παρουσιάσεις
 • Οικο-εκπαίδευση
 • Σχέδια μαθήματος
 • Κοινές δράσεις

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σχεδιάζει και προτείνει στα μέλη του EcoFans Network ένα μοντέλο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για κάθε επίπεδο που σχετίζεται άμεσα με την θεματολογία και τις εκδηλώσεις των EcoFans. Αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν μέρος της διδασκόμενης ύλης και ενσωματώνονται στην ροή του μαθήματος πριν και μετά από την κάθε προγραμματισμένη εκδήλωση της ομάδας. Κατά την διάρκεια της κάθε εκδήλωσης μέρος της δραστηριότητας των παιδιών αναφέρεται άμεσα στη σχετική εργασία που προηγήθηκε στην τάξη.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες – ασκήσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη και βελτίωση όλων των δεξιοτήτων των μαθητών και αντιστοιχούν στο γλωσσικό επίπεδο των μαθητών.

Πριν την εκδήλωση
 • Ασκήσεις λεξιλογίου με εικόνες σχετικές με το αντικείμενο της εκδήλωσης
 • Συζήτηση-προετοιμασία στην τάξη μεταξύ δάσκαλου-μαθητών
 • Περιγραφή εικόνων και φωτογραφιών από τον χώρο της εκδήλωσης
 • Ανάγνωση σχετικών κειμένων και ασκήσεις κατανόησης τους
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης
 • Αναγνώριση τόπων και αντικειμένων με βάση το λεξιλόγιο που οι μαθητές έμαθαν στην τάξη
 • Συμπλήρωση ειδικά προετοιμασμένων εντύπων με λέξεις, προτάσεις και σημειώσεις
 • Συμπλήρωση χάρτη της διαδρομής στα αγγλικά
 • Εκπαιδευτικά παιγνίδια
Μετά την εκδήλωση
 • Σύντομες παρουσιάσεις στην τάξη σχετικές με όσα είδαν και έμαθαν οι μαθητές στην εκδήλωση
 • Γραπτές ασκήσεις και σύντομες εκθέσεις σχετικές με την εκδήλωση
 • Προβολή φωτογραφιών από την εκδήλωση και συζήτηση στην τάξη
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 21:04:29

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα