Εξετάσεις & Πιστοποιήσεις

Examinations Image

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει ανοικτές και αδιάβλητες εξετάσεις από το 1957.  Η διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας και εξετάσεων που οδηγούν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις αποτελεί σημαντικό μέρος της αποστολής της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού, εκφράζοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της προς το κοινό για δημιουργία ευνοϊκών προοπτικών για επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία και προσωπική εξέλιξη.

Με προσήλωση στο στόχο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για κοινωνική προσφορά, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλους φορείς, προσφέρει ποικιλία κοινωνικών υπηρεσιών και δράσεων.

Εξετάσεις γλωσσομάθειας
Πιστοποιήσεις Καθηγητών Αγγλικής
Eπαγγελματικές πιστοποιήσεις
  • Πληροφορική
  • Διοίκηση-Διαχείριση Έργου
  • Noμικά
  • Λογιστική και οικονομικά
  • Διεθνές Εμπόριο

 

ISO 9001Tο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 9001: 2008 για τα ακόλουθα πεδία: "Προγραμματισμός, οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων" και "Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε Υποψηφίους, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Καθηγητές".

 

Νέα

Τελευταία Ενημέρωση: 2015/01/31 - 13:40:08

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας