Διαδικασία βαθμολόγησης της εξέτασης STYLE 2

Αποτελέσματα της εξέτασης STYLE 2 δίνονται για κάθε μία από τις τέσσερις ενότητες, Listening, Reading and Use of Language, Writing και Speaking. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν βαθμό από διαβαθμισμένη κλίμακα για κάθε ενότητα. Ο βαθμός εκφράζεται ως ένα έως πέντε δελφίνια, με ένα δελφίνι ως η χαμηλότερη και πέντε δελφίνια ως η υψηλότερη βαθμολογία.

Στην εξέταση δεν υφίσταται ‘επιτυχία’ ή ‘αποτυχία’ και δεν αποδίδεται γενική βαθμολογία. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν αποτέλεσμα τρία, τέσσερα ή πέντε δελφίνια για τις τέσσερεις ενότητες της εξέτασης θεωρούνται ότι είναι σε θέση να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο.

Ενότητα Writing 

Η ενότητα Writing βαθμολογείται με συνολικά εννέα βαθμούς οι οποίοι αποδίδονται βάσει των ακόλουθων τριών κριτηρίων: ολοκλήρωση δραστηριότητας (Task Completion), οργάνωση (Organization) και γλωσσικοί πόροι (Linguistic Resources).

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με έναν έως τρεις βαθμούς, ως εξής: υποψήφιος με επίδοση κάτω του επιπέδου λαμβάνει βαθμό «1», υποψήφιος με επίδοση στο επίπεδο λαμβάνει βαθμό «2» και υποψήφιος σε επίπεδο με επίδοση ανώτερη του επιπέδου λαμβάνει βαθμό «3».

Οι βαθμοί από τις δύο δραστηριότητες αθροίζονται προκειμένου να αποδώσουν συνολική βαθμολογία με ανώτατο σύνολο το δεκαοκτώ και οι υποψήφιοι λαμβάνουν από ένα έως πέντε δελφίνια που αντιπροσωπεύουν την επίδοσή τους στην ενότητα Writing.

Οι βαθμολογητές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα κριτήρια του Hellenic American University.

Ενότητα Speaking

Η ενότητα Speaking βαθμολογείται με συνολικά εννέα βαθμούς οι οποίοι αποδίδονται βάσει των ακόλουθων τριών κριτηρίων: ολοκλήρωση δραστηριότητας (Task Completion), ευχέρεια και διαδραστικότητα (Fluency and Interaction) και γλωσσικοί πόροι (Linguistic Resources).

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με έναν έως τρεις βαθμούς, ως εξής: υποψήφιος με επίδοση κάτω του επιπέδου λαμβάνει βαθμό «1», υποψήφιος με επίδοση στο επίπεδο λαμβάνει βαθμό «2» και υποψήφιος σε επίπεδο με επίδοση ανώτερη του επιπέδου λαμβάνει βαθμό «3».

Οι βαθμοί αθροίζονται προκειμένου να αποδώσουν συνολική βαθμολογία με ανώτατο σύνολο το εννέα και οι υποψήφιοι λαμβάνουν από ένα έως πέντε δελφίνια που αντιπροσωπεύουν την επίδοσή τους στην ενότητα Speaking.

Οι εξεταστές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα κριτήρια του Hellenic American University.

Τελευταία Ενημέρωση: 2017/05/31 - 16:12:52

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα