Πληροφορίες για τον διαγωνισμό ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

 


Θέμα διαγωνισμού και σημαντικές ημερομηνίες

Το θέμα του διαγωνισμού έκθεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 είναι:

Healthy food for healthy living: A revolution that starts at school

Βραβεία
 • 1ο Βραβείο: iPhone 5s
 • 2ο–3ο Βραβεία: Δωροεπιταγή 100€
 • 4o - 10o Βραβεία: Βιβλία και Λεξικά
  • Η αποδοχή οποιουδήποτε από τα παραπάνω βραβεία αποτελεί αυτόματη συναίνεση στη δημοσίευση και οποιαδήποτε άλλη χρήση για δημόσια προβολή από την Ελληνοαμερικανική Ένωση των ονομάτων των νικητών του διαγωνισμού, των γραπτών τους, των φωτογραφιών τους καθώς και του τόπου διαμονής τους χωρίς αποζημίωση.
  • Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια από τους δέκα (10) συμμετέχοντες στην τελική φάση του διαγωνισμού δεν εμφανιστεί την ημέρα της τελικής εξέτασης τότε, δεν θα έχει το δικαίωμα να διαγωνιστεί σε άλλη ημερομηνία και να διεκδικήσει ένα από τα βραβεία.
Σημαντικές ημερομηνίες
 • Έναρξη εγγραφών: 16 Σεπτεμβρίου 2015
 • Λήξη εγγραφών:  1η  Φεβρουαρίου 2016
 • Λήξη υποβολής εκθέσεων: 1η  Μαρτίου 2016

Ποιες είναι οι φάσεις του διαγωνισμού

Ο ετήσιος διαγωνισμός έκθεσης Essay Contest της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έχει δύο φάσεις: την προκαταρκτική φάση και την τελική φάση.

Προκαταρκτική φάση

Η προκαταρκτική φάση του διαγωνισμού διαρκεί περίπου πέντε μήνες, από τον Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο. Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δηλώνουν συμμετοχή στον διαγωνισμό και υποβάλλουν τις εκθέσεις των μαθητών τους. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εκθέσεων η Επιτροπή Αξιολόγησης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης επιλέγει δέκα (10) διαγωνιζόμενους που προκρίνονται στην τελική φάση.

Τελική φάση

Οι δέκα υποψήφιοι που συμμετέχουν στην τελική φάση καλούνται να γράψουν μέσα σε 30 λεπτά μια έκθεση 200 – 250 λέξεων σε παρόμοιο θέμα με αυτό του διαγωνισμού. Ο τελικός του διαγωνισμού γίνεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση όπου καλούνται οι τελικοί υποψήφιοι συνοδευόμενοι από τους γονείς και τους δασκάλους τους.

Σε ποιους απευθύνεται ο διαγωνισμός

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές εγγεγραμμένους σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε όλη την Ελλάδα που διαθέτουν κωδικό συνεργασίας με την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό οι μαθητές από αυτά τα σχολεία πρέπει:

 • να ΜΗΝ κατέχουν πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2 ή μεγαλύτερο,
 • να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) (εξεταστική Μαΐου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016),
 • να κατανοούν και να αποδέχονται πλήρως τους όρους του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν:

 • εργαζόμενοι της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ή οι συγγενείς τους
 • μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης  κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Ποιες είναι οι προδιαγραφές του διαγωνισμού

Προδιαγραφές του διαγωνισμού
 • Στην προκαταρκτική φάση οι εκθέσεις πρέπει να είναι 200-250 λέξεις. Οι υποψήφιοι της τελικής φάσης θα κληθούν να γράψουν μια έκθεση περίπου 250 λέξεων πάνω σε καινούργιο θέμα.
 • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να γράψουν την έκθεσή τους χωρίς βοήθεια από άλλους. Όλες οι πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν από πηγές πρέπει να καταχωρηθούν και να παρουσιαστούν κατάλληλα.
 • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να απαντήσουν στο επίσημο θέμα του διαγωνισμού.
 • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να  γράψουν την έκθεση στο επίσημο χαρτί του διαγωνισμού.
 • Ο κάθε υποψήφιος συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας μόνο μια έκθεση.
 • Οι εκθέσεις υποβάλλονται γραμμένες στον υπολογιστή, δακτυλογραφημένες ή με ευανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα.
 • Τα βραβεία θα δοθούν μόνο στους υποψήφιους που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) την εξεταστική περίοδο Μαΐου 2016.

Ποιοι είναι οι όροι του διαγωνισμού και τα κριτήρια αξιολόγησης

Όροι του διαγωνισμού
 • Οι συμμετοχές που δεν πληρούν όλους τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού θα ακυρώνονται.
 • Όλες οι εκθέσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την 1η Μαρτίου 2016. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για εκθέσεις που χάθηκαν στο κανονικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υποβλήθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, είναι δυσανάγνωστες ή ημιτελείς.
 • Οι σχετικές με το διαγωνισμό αποφάσεις της Διοίκησης και της Επιτροπής Αξιολόγησης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι οριστικές και αμετάκλητες.
 • Οι εκθέσεις δεν αναβαθμολογούνται σε καμία περίπτωση και ως εκ τούτου αιτήσεις αναβαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές.
 • Με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι συμφωνούν ότι οι εκθέσεις τους γίνονται αυτόματα ιδιοκτησία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και δεν επιστρέφονται.
 • Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να τυπώνει και να προβάλλει τις εκθέσεις ή / και τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων και των νικητών του διαγωνισμού.
 • Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής (μια διανυκτέρευση και μετακίνηση για δύο άτομα) για όλους τους διαγωνιζόμενους της τελικής φάσης με εξαίρεση όσων ζουν στον νομό Αττικής.
 • Στην περίπτωση που εξαιρετικές περιστάσεις εμποδίσουν την διεξαγωγή της τελικής φάσης, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την εκδήλωση και να την προγραμματίσει σε άλλο χρόνο.

Σημείωση: Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν εξασφαλίζει στους υποψηφίους την επιτυχία στις εξετάσεις του ECCE.

Κριτήρια αξιολόγησης
 • Όλες οι υποβληθείσες εκθέσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από έμπειρους αξιολογητές γραπτού λόγου καθώς και από στέλεχος του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων που εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής.
 • Όλες οι υποβληθείσες εκθέσεις αξιολογούνται σύμφωνα με συγκεκριμένη κλίμακα  αξιολόγησης που βασίζεται σε λεπτομερή κριτήρια.
 • Οι υποβληθείσες εκθέσεις ΔΕΝ αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του ECCE.
 • Η κάθε έκθεση αξιολογείται από δύο (2) αξιολογητές. Η τελική βαθμολογία για την κάθε έκθεση αποτελεί το άθροισμα των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών.
 • Οι εκθέσεις δεν αναβαθμολογούνται σε καμία περίπτωση.

Πως να δηλώσετε συμμετοχή  στο διαγωνισμό

Εγγραφή στον διαγωνισμό

Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών μπορούν να εγγράψουν τους μαθητές τους στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής που βρίσκεται στο σύστημα ORFEAS Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η περίοδος εγγραφών ξεκινάει στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 και ολοκληρώνεται την 1η Φεβρουαρίου 2016.

Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στον διαγωνισμό οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:

 • Τηλέφωνο: 2103680000
 • Fax: 2103634200 / Υπ’ όψιν Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
 • Email: support@hau.gr
Υποβολή εκθέσεων

Η υποβολή εκθέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου 2015. Όλες οι εκθέσεις προς αξιολόγηση θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την 1η Μαρτίου 2016  μέσω e-mail, fax ή ταχυδρομικώς:

 • Fax: 2103634200 / Υπ’ όψιν Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
 • Email: support@hau.gr
 • Διεύθυνση: Ελληνοαμερικανική Ένωση – Διαγωνισμός Έκθεσης
  Μασσαλίας 22 , 106 80 Αθήνα
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/09/30 - 15:30:21

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα