Από το 2012, τα εξεταστικά θέματα των Εξετάσεων Επάρκειας της Ελληνομάθειας ανανεώνονται.

16/11/2011

Ανακοινώθηκαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας οι νέες δομές των εξεταστικών δοκιμασιών.  Η νέα μορφή των εξεταστικών θεμάτων αφορά σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας και θα εφαρμοστεί από το 2012.

Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής:

  • μείωση του αριθμού των ασκήσεων στις προσληπτικές δεξιότητες στα επίπεδα Α1 έως Β2 και αναπροσαρμογή της βαθμολογίας ανά άσκηση και της έκτασης των κειμένων
  • αντικατάσταση της άσκησης "επιλογή σωστού" με την άσκηση "επισήμανση σωστού - λάθους" στην Κατανόηση Γραπτού Λόγου των επιπέδων Α1 (για παιδιά 8-12 ετών), Α1 (για εφήβους και ενηλίκους) και Β1
  • αναπροσαρμογή της διάρκειας εξέτασης της Κατανόησης Γραπτού Λόγου στα επίπεδα Α2 έως Γ2, της Κατανόησης Προφορικού Λόγου στο επίπεδο Α1, της Παραγωγής Γραπτού Λόγου σε όλα τα επίπεδα και της Χρήσης Γλώσσας στα επίπεδα Γ1 και Γ2

Μέσω του ιστοτόπου του, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει ήδη θέσει στη διάθεση των ενδιαφερομένων πλήρη δείγματα των ανανεωμένων εξεταστικών θεμάτων. Παράλληλα, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διαθέτει τα δείγματα και μέσω του online συστήματος ORFEAS


Για περισσότερες πληροφορίες:

Δομή Εξεταστικών Δοκιμασιών
Δείγματα Εξεταστικών Θεμάτων
Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας
Orfeas Resources 

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/03/21 - 10:34:06

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα