Αποστολή, όραμα και αρχές του Κέντρου Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων

Η αποστολή μας

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει δεσμευτεί να παρέχει τη δυνατότητα στο εκάστοτε κοινό της να ενισχύει τις προοπτικές του για επαγγελματική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ή προσωπική εξέλιξη. Σύμφωνα με την ανωτέρω δέσμευση, η αποστολή του Κέντρου Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εξετάσεων και να υποστηρίζει την ακαδημαϊκή έρευνα στους τομείς της γλωσσικής εκμάθησης, των εξετάσεων και της αξιολόγησης. Το Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων διεξάγει ανοιχτές, διαφανείς και ασφαλείς εξετάσεις πιστοποίησης και συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και με εξωτερικούς οργανισμούς, ιδρύματα και πρόσωπα στην Ευρώπη, στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έχει δεσμευθεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού του και απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά σε φυλή, χρώμα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία, θρήσκευμα, εθνική καταγωγή και φυσική αναπηρία στις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας, στις εγγραφές υποψηφίων, στη διεξαγωγή εξετάσεων και στην παροχή υπηρεσιών.

Το όραμά μας

Να συνεχίσουμε να κατέχουμε ηγετική θέση στο χώρο της διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης, στην παροχή εξεταστικών υπηρεσιών και στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής έρευνας στους τομείς της γλωσσικής εκμάθησης και αξιολόγησης.

Οι αρχές μας
  • Ποιότητα
  • Αμεροληψία
  • Ακεραιότητα
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/04/28 - 12:55:44

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα