Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με το ILEC


Σε ποιους απευθύνεται το ILEC;

Το ILEC απευθύνεται σε φοιτητές Νομικών Σχολών και δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα.

Για ποιο λόγο να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις ILEC;
 • Οι φοιτητές Νομικών Σχολών μπορούν να αξιοποιήσουν την πιστοποίηση ώστε:
  • Να εξασφαλίσουν απασχόληση σε περιβάλλον διεθνούς εμπορικού δικαίου (δικηγορικά γραφεία και νομικές υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα).
  • Να φοιτήσουν σε αγγλόφωνες Σχολές Νομικής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Οι δικηγόροι που ασκούν το επάγγελμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πιστοποίηση ώστε:
  • Να εξασφαλίσουν νέα απασχόληση σε περιβάλλον διεθνούς εμπορικού δικαίου.
  • Να λάβουν προαγωγή από τον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται.
  • Να μάθουν την Αγγλική στο πλαίσιο προγράμματος επιμόρφωσης.
 • Οι κάτοχοι του ILEC μπορούν να πιστοποιήσουν ότι είναι σε θέση:
  • Να χρησιμοποιούν την Αγγλική σε πρακτικές περιστάσεις.
  • Να συμμετέχουν σε συναντήσεις και συζητήσεις νομικού περιεχομένου.
  • Να εκφράζουν τη γνώμη τους με ευκρίνεια.
  • Να κατανοούν και να δημιουργούν κείμενα διαφόρων ειδών, όπως αλληλογραφία νομικού περιεχομένου και υπομνήματα.
 • Τα δικηγορικά γραφεία και οι νομικές υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μπορούν να αξιοποιήσουν το ILEC ως βασικό εργαλείο ώστε:
  • Να προσλαμβάνουν προσωπικό με τις κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες.
  • Να βελτιώνουν τις γλωσσικές δεξιότητες του προσωπικού τους.
  • Να υλοποιούν προγράμματα επιμόρφωσης.
 • Το ILEC παρέχει την πλέον αξιόπιστη περιγραφή των γλωσσικών δεξιοτήτων όσων το κατέχουν για τους παρακάτω λόγους:
  • Αποτελεί εξέταση υψηλής ποιότητας που καλύπτει όλες τις βασικές γλωσσικές ποικιλίες της Αγγλικής (όπως τα Βρετανικά Αγγλικά και τα Αμερικανικά Αγγλικά).
  • Έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελεί αξιοκρατική εξέταση ανεξαρτήτως εθνικότητας και γλωσσικού υπόβαθρου.
  • Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα του είδους.
Πού αναγνωρίζεται το ILEC;

Το ILEC είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.

Επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Cambridge English.

Ποιος είναι ο φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων ILEC στην Ελλάδα;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποτελεί ένα από τα ‘ανοικτά’ εξεταστικά κέντρα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να διεξάγουν τις εξετάσεις ILEC στην Ελλάδα.

Πού και πότε διεξάγονται οι εξετάσεις ILEC από την Ελληνοαμερικανική Ένωση;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει εξετάσεις ILEC στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι γραπτές εξετάσεις ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια ενός πρωινού ενώ οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες εξετάσεις ILEC που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
ILEC 19 Νοεμβρίου 2016 220 € 01/09 -07/10/2016
Πώς εγγράφονται οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις ILEC που διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση;

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εγγραφούν για τις εξετάσεις ILEC που διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση πρέπει να υποβάλουν την κατάλληλη αίτηση συμμετοχής στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης εντός της σχετικής περιόδου εγγραφών.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής:

Πώς μπορούν οι υποψήφιοι να προετοιμαστούν και να αναζητήσουν βοήθεια για τις εξετάσεις ILEC;

Το Cambridge English προσφέρει μεγάλη ποικιλία υποστηρικτικού υλικού για υποψήφιους και καθηγητές.

Επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Cambridge English.

Πώς και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται συνήθως εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Τα Statement of Results των υποψηφίων περιλαμβάνουν πληροφορίες για την επίδοσή τους στην κάθε ενότητα της εξέτασης.

Βαθμοί επιτυχίας είναι οι ακόλουθοι: «Β2 Pass», «C1 Pass» και «C1 Pass with Merit».

Το Cambridge English απονέμει πιστοποιητικό ILEC σε όσους υποψήφιους λάβουν έναν από τους ανωτέρω βαθμούς.

Τελευταία Ενημέρωση: 2016/08/31 - 14:09:21

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook

linkedin logo  YouTube logo

Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


 

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

 


 

Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας