Δηλώστε συμμετοχή στο BCCE™, ALCE™ & STYLE

Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις BCCE™, ALCE™ και STYLE μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (online), μέσω ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως στα Γραφεία μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών/Καθηγητές Αγγλικής

►Ηλεκτρονικά (online)

Με το online σύστημα εγγραφών ORFEAS, υποβάλλετε τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών σας και τα εξέταστρα ηλεκτρονικά (online), επιταχύνετε τη διαδικασία της εγγραφής και, ταυτόχρονα, έχετε τη δυνατότητα:

 • να ελέγχετε οποιαδήποτε στιγμή, βήμα προς βήμα, τη διαδικασία εγγραφών των μαθητών σας.
 • να καταθέτετε με ασφάλεια τα εξέταστρα με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.
 • να επιλέγετε το κτίριο και την ώρα εξέτασης των υποψηφίων σας.
 • να αλλάζετε ή να διορθώνετε προσωπικά στοιχεία που αφορούν τους μαθητές σας.
 • να αλλάζετε ή να διορθώνετε προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών σας (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο).
 • να ενημερώνεστε αναλυτικά για το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθητών σας.
 • να ενημερώνεστε με e-mail για την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
 • να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώνετε, συγκεντρωτικά και αναλυτικά, τα αποτελέσματα των υποψηφίων σας για όλες τις εξετάσεις.
 • να έχετε πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Το μόνο που χρειάζεστε για τη σύνδεσή σας στο σύστημα ORFEAS είναι ο κωδικός φροντιστηρίου (School Code) και ο κωδικός πρόσβασης (Password) που σας έχουν δοθεί από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

►Μέσω ταχυδρομείου

Στείλτε τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών σας μέσω ταχυδρομείου ακολουθώντας τη διαδικασία και την προθεσμία όπως έχουν οριστεί από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό και τις αιτήσεις

►Αυτοπροσώπως

Αφού καταθέσετε τα εξέταστρα, υποβάλετε αυτοπροσώπως την αίτηση συμμετοχής σας στα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Δευτέρα έως Παρασκευή, στην Αθήνα, 09:00-20:00 και στη Θεσσαλονίκη, 09:00-17:00.

Μεμονωμένοι υποψήφιοι

►Ηλεκτρονικά (online)

Υποβάλετε την αίτηση και τα εξέταστρα για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις BCCE™, ALCE™ και STYLE του Hellenic American University ηλεκτρονικά μέσω του online συστήματος ORFEAS for Individual Candidates με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Το σύστημα εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία, επιταχύνει με απλά βήματα τη διαδικασία εγγραφής σας, και παράλληλα, σας παρέχει τη δυνατότητα:

 • να ελέγχετε οποιαδήποτε στιγμή, βήμα προς βήμα, τη διαδικασία εγγραφής σας.
 • να καταθέτετε με ασφάλεια τα εξέταστρα με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.
 • να επιλέγετε το κτίριο και την ώρα εξέτασής σας.
 • να ενημερώνεστε αναλυτικά για το πρόγραμμα εξετάσεων.
 • να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώνετε τα αποτελέσματά σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα οnline εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates πρέπει να διαθέτετε ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) και να συνδεθείτε εδώ.

►Μέσω ταχυδρομείου

Στείλτε την αίτηση συμμετοχής σας μέσω ταχυδρομείου ακολουθώντας τη διαδικασία και την προθεσμία που έχουν οριστεί από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό και τις αιτήσεις:

►Αυτοπροσώπως

Αφού καταθέσετε τα εξέταστρα, υποβάλετε αυτοπροσώπως την αίτηση συμμετοχής σας στα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Δευτέρα έως Παρασκευή, στην Αθήνα, 09:00-20:00 και στη Θεσσαλονίκη, 09:00-17:00.

Ειδικές Συνθήκες Συμμετοχής στις εξετάσεις

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American University δεσμεύονται να διασφαλίζουν ότι ο κάθε υποψήφιος των εξετάσεων για τα πιστοποιητικά Advanced Level Certificate in English (ALCE™), Basic Communication Certificate in English (BCCE™) και School Tests for Young Learners of English (STYLE) μπορεί να αποδεικνύει τις γλωσσικές του ικανότητες υπό λογικές και κατάλληλες εξεταστικές συνθήκες.

Γι αυτό το λόγο, οι υποψήφιοι με τεκμηριωμένες ειδικές ικανότητες μπορούν να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες. Τέτοιες ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις αποσκοπούν στην όσο πιο ακριβή αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων που εξετάζονται.

Ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις των εξετάσεων

Ορισμένα είδη ειδικών συνθηκών ή τροποποιήσεων είναι τα ακόλουθα:

1. Επιπλέον χρόνος
Ορισμένοι υποψήφιοι ίσως χρειάζονται επιπλέον χρόνο ώστε να  ολοκληρώσουν μία από τις ενότητες. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν επιπλέον 25% του κανονικού εξεταστικού χρόνου για την ενότητα GVR ή/και την ενότητα Writing. Τέτοιοι υποψήφιοι ίσως παρουσιάζουν προσωρινή ανικανότητα, όπως σπασμένο χέρι ή κάταγμα στο χέρι το οποίο χρησιμοποιούν κυρίως. Υπάρχουν όμως και υποψήφιοι οι οποίοι ίσως χρειάζονται  50% του κανονικού εξεταστικού χρόνου. Τέτοιοι υποψήφιοι ίσως υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα στην όραση, είναι δυσλεκτικοί ή πάσχουν από Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ADHD).
2. Επιπλέον διαλείμματα με επιτήρηση
Ορισμένοι υποψήφιοι με κάποια ψυχολογική ανικανότητα ίσως χρειάζονται επιπλέον διαλείμματα κατά τη διάρκεια μίας ή περισσοτέρων ενοτήτων. Κατά τη διάρκεια των επιπλέον διαλειμμάτων, διακόπτεται η μέτρηση του εξεταστικού χρόνου και αρχίζει πάλι όταν οι υποψήφιοι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν.
3. Προσωπικός εκφωνητής
Ορισμένοι υποψήφιοι οι οποίοι υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα στην όραση ίσως χρειάζονται εκφωνητή ο οποίος θα τους εκφωνήσει το τεστ.
4. Γραφέας
Ορισμένοι υποψήφιοι οι οποίοι υποφέρουν από σοβαρά κινητικά προβλήματα ή προβλήματα στην όραση ίσως χρειάζονται γραφέα ο οποίος θα καταγράφει τις απαντήσεις τους ή/και θα γράφει την έκθεση αντ’ αυτών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι υποψήφιοι υπαγορεύουν στο γραφέα ο οποίος γράφει ακριβώς ό,τι εκείνοι υπαγορεύουν.
5. Ακουστικά
Ορισμένοι υποψήφιοι οι οποίοι υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα στην ακοή ίσως χρειάζονται ακουστικά για την ενότητα Listening.
6. Τροποποιημένο εξεταστικό τετράδιο με ειδικό σχήμα
Υποψήφιοι οι οποίοι υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα στην όραση ίσως χρειάζονται εξεταστικά φυλλάδια (test booklets) τα οποία έχουν εκτυπωθεί με διευρυμένη γραμματοσειρά.

Δικαιολογητικά

Για να αιτηθούν ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις των εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να συμπληρώσουν την "Αίτηση για Ειδικές Συνθήκες Εξέτασης ALCE™, BCCE™, STYLE"
 • Να προσκομίσουν έγγραφα τεκμηρίωσης της ειδικής ικανότητας τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία ειδικό του δημοσίου τομέα και να περιγράφουν το πρόβλημα λεπτομερώς
 • Να υποβάλουν την αίτηση και όλο το υλικό στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

Εάν τα έγγραφα είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής πρέπει να μεταφραστούν στην Αγγλική από εξουσιοδοτημένο άτομο ή αρμόδια Αρχή (δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, κ.λπ).

Αποδεκτά είναι είτε οι πρωτότυπες επικυρωμένες μεταφράσεις είτε φωτοαντίγραφά τους, με επικύρωση του γνήσιου αντιγράφου.

Κατεβάστε την αίτηση:

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/02/05 - 10:35:04

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα