Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις Cambridge English

Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις Cambridge English μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (online), μέσω ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως στα Γραφεία μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.


Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών/Καθηγητές Αγγλικής

Ηλεκτρονικά (online)

Με το online σύστημα εγγραφών ORFEAS, υποβάλλετε τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών σας και τα εξέταστρα ηλεκτρονικά (online), επιταχύνετε τη διαδικασία της εγγραφής και, ταυτόχρονα, έχετε τη δυνατότητα:

 • να ελέγχετε οποιαδήποτε στιγμή, βήμα προς βήμα, τη διαδικασία εγγραφών των μαθητών σας.
 • να καταθέτετε με ασφάλεια τα εξέταστρα με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.
 • να επιλέγετε το κτίριο εξέτασης των υποψηφίων σας.
 • να αλλάζετε ή να διορθώνετε προσωπικά στοιχεία που αφορούν τους μαθητές σας.
 • να αλλάζετε ή να διορθώνετε προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών σας (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο).
 • να ενημερώνεστε αναλυτικά για το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθητών σας.
 • να ενημερώνεστε με e-mail για την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
 • να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώνετε, συγκεντρωτικά και αναλυτικά, τα αποτελέσματα των υποψηφίων σας για όλες τις εξετάσεις.
 • να έχετε πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Το μόνο που χρειάζεστε για τη σύνδεσή σας στο σύστημα ORFEAS είναι ο κωδικός φροντιστηρίου (School Code) και ο κωδικός πρόσβασης (Password) που σας έχουν δοθεί από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Μέσω ταχυδρομείου

Στείλτε τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών σας μέσω ταχυδρομείου, ακολουθώντας τη διαδικασία και την προθεσμία που έχουν οριστεί από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό και τις αιτήσεις συμμετοχής των paper-based εξετάσεων Cambridge English:

Cambridge English: KET for Schools and PET for Schools

Cambridge English: FCE for schools, CAE, CPE

Σημείωση: Υποχρεωτική φωτογράφιση την ημέρα των εξετάσεων CAE και CPE

Όλοι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις CAE και CPE φωτογραφίζονται την ημέρα της εξέτασης. Η φωτογράφιση εξασφαλίζει υψηλότερη ασφάλεια στις εξετάσεις και βοηθάει οργανισμούς, όπως πανεπιστήμια, εργοδότες και μεταναστευτικές αρχές, να επιβεβαιώσουν άμεσα και εύκολα τα αποτελέσματα των υποψηφίων.

Cambridge English: Young Learners

Cambridge English: BEC Preliminary, BEC Vantage and BEC Higher

Kατεβάστε το πληροφοριακό υλικό και τις αιτήσεις συμμετοχής των computer-based εξετάσεων Cambridge English:

Cambridge English: Computer-based KET for Schools and PET for Schools

Cambridge English: Computer-based FCE for schools, CAE, CPE

Αυτοπροσώπως

Αφού καταθέσετε τα εξέταστρα, υποβάλετε αυτοπροσώπως την αίτηση συμμετοχής σας στα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Δευτέρα έως Παρασκευή, στην Αθήνα, 09:00-20:00 και στη Θεσσαλονίκη, 09:00-17:00.

Μεμονωμένοι υποψήφιοι

Ηλεκτρονικά (online)

Υποβάλετε την αίτηση και τα εξέταστρα για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις Cambridge English ηλεκτρονικά μέσω του online συστήματος ORFEAS for Individual Candidates με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Το σύστημα εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία, επιταχύνει με απλά βήματα τη διαδικασία εγγραφής σας, και παράλληλα, σας παρέχει τη δυνατότητα:

 • να ελέγχετε οποιαδήποτε στιγμή, βήμα προς βήμα, τη διαδικασία εγγραφής σας.
 • να καταθέτετε με ασφάλεια τα εξέταστρα με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.
 • να επιλέγετε το κτίριο  εξέτασής σας.
 • να ενημερώνεστε αναλυτικά για το πρόγραμμα εξετάσεων.
 • να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώνετε τα αποτελέσματά σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα οnline εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates πρέπει να διαθέτετε ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) και να συνδεθείτε εδώ.

Μέσω ταχυδρομείου

Στείλτε την αίτηση συμμετοχής σας μέσω ταχυδρομείου, ακολουθώντας τη διαδικασία και την προθεσμία που έχουν οριστεί από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό και τις αιτήσεις συμμετοχής των paper-based εξετάσεων Cambridge English:

Cambridge English: KET for Schools and PET for Schools

Cambridge English: FCE for schools, CAE, CPE

Σημείωση: Υποχρεωτική φωτογράφιση την ημέρα των εξετάσεων CAE και CPE

Όλοι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις CAE και CPE φωτογραφίζονται την ημέρα της εξέτασης. Η φωτογράφιση εξασφαλίζει υψηλότερη ασφάλεια στις εξετάσεις και βοηθάει οργανισμούς, όπως πανεπιστήμια, εργοδότες και μεταναστευτικές αρχές, να επιβεβαιώσουν άμεσα και εύκολα τα αποτελέσματα των υποψηφίων.

Cambridge English: Young Learners

Cambridge English: BEC Preliminary, BEC Vantage and BEC Higher

Kατεβάστε το πληροφοριακό υλικό και τις αιτήσεις συμμετοχής των computer-based εξετάσεων Cambridge English:

Cambridge English: Computer-based KET for Schools and PET for Schools

Cambridge English: Computer-based FCE for schools, CAE, CPE

 

Αυτοπροσώπως

Αφού καταθέσετε τα εξέταστρα, υποβάλετε αυτοπροσώπως την αίτηση συμμετοχής σας στα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Δευτέρα έως Παρασκευή, στην Αθήνα, 09:00-20:00 και στη Θεσσαλονίκη, 09:00-17:00.

Ειδικές Συνθήκες Συμμετοχής στις εξετάσεις

Το Cambridge English παρέχει υπηρεσίες για ειδικές συνθήκες εξετάσεων σε υποψήφιους που, για παράδειγμα, έχουν μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες στην ακοή ή δυσκολίες στην όραση.

Ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις των εξετάσεων

Ορισμένα είδη ειδικών συνθηκών ή τροποποιήσεων είναι τα ακόλουθα:

 • Παράταση στην ώρα εξέτασης
 • Επιπλέον διαλείμματα
 • Προσωπικός εκφωνητής θεμάτων
 • Γραφέας
 • Καταχωρητής απαντήσεων
 • Ακουστικά
 • Τροποποιημένο εξεταστικό τετράδιο με ειδικό σχήμα  π.χ. Braille, διευρυμένη γραμματοσειρά
 • Ειδικός τρόπος απαντήσεων π.χ. χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για το γραπτό μέρος
 • Πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου σε συγκεκριμένους εξεταστικούς χώρους

Δικαιολογητικά

 • Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ειδικής ικανότητας του υποψηφίου πρέπει να έχουν εκδοθεί τα δύο τελευταία χρόνια από έναν πιστοποιημένο επαγγελματία ειδικό, με εξειδίκευση στην πάθηση του υποψηφίου.
 • Εάν τα έγγραφα είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα.
 • Η μετάφραση πρέπει να έχει επικυρωθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο ή αρμόδια Αρχή (δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, κ.λπ).
 • Αποδεκτά είναι είτε οι πρωτότυπες επικυρωμένες μεταφράσεις είτε φωτοαντίγραφα τους, με επικύρωση του γνήσιου αντιγράφου.

Υποβολή αιτημάτων

 • Για να υποβάλουν αίτημα για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Για Ειδικές Συνθήκες Εξέτασης και να την καταθέσουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
 • Όλο το υλικό πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

Κατεβάστε την αίτηση:

Απόρριψη ή τροποποίηση αιτημάτων

Ενδεχομένως, αιτήματα υποψηφίων για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις μπορούν να απορριφθούν ή να  τροποποιηθούν, όπως, επίσης, να ακυρωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων εφόσον:

 • Tα δικαιολογητικά υποβάλλονται την ημέρα της εξέτασης ή μετά την εξέταση.
 • Τα δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο ειδικό επαγγελματία.
 • Η ειδική ικανότητα του υποψηφίου δεν περιγράφεται με σαφήνεια και δεν προσδιορίζεται επακριβώς η φύση της κατάστασης. (Για παράδειγμα, «μειωμένη όραση» ή «ψυχολογικές δυσκολίες» θεωρούνται ασαφείς όροι.)
 • Τα δικαιολογητικά είναι περασμένων ετών και δεν περιγράφουν την τωρινή κατάσταση του υποψηφίου.
 • Από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η κατάσταση του υποψηφίου δεν επηρεάζει την επίδοσή του σε εξετάσεις υπό κανονικές συνθήκες.
 • Υπάρχει διαφωνία μεταξύ του υποψηφίου που κάνει την αίτηση και του Cambridge English αναφορικά με το είδος τροποποίησης εξέτασης που ζητήθηκε. (π.χ. επιπλέον χρόνος ή τρόπος παρουσίασης).
Κανονισμοί εξετάσεων Cambridge English για υποψήφιους 2016

Πριν οι υποψήφιοι συμμετάσχουν στις εξετάσεις Cambridge English, πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα

Υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Το πλήρες κείμενο των κανονισμών οι οποίοι περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υποψηφίων βρίσκεται στο Regulations booklet που τηρείται στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και διατίθεται στο http://www.cambridgeenglish.org.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/03/01 - 16:05:49

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα