Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδος εγγραφών εξετάσεων Cambridge English

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες paper-based και computer-based εξετάσεις Cambridge English που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

 


 
Paper-based εξετάσεις 2018

 

 

Εξέταση

Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
Pre A1 Starters (YLE Starters) 1 25 Νοεμβρίου 2018 60 € 05/09 - 19/10/2018
 
A1 Movers (YLE Movers) 1 25 Νοεμβρίου 2018 60 € 05/09 - 19/10/2018
       
A2 Flyers (YLE Flyers) 1 25 Νοεμβρίου 2018 60 € 05/09 - 19/10/2018
       
A2 Key (KET) for Schools 24 Νοεμβρίου 2018 75 € 05/09 - 19/10/2018
 
B1 Preliminary (PET) for Schools 24 Νοεμβρίου 2018 85 € 05/09 - 19/10/2018
 
B2 First (FCE) for Schools 1 Δεκεμβρίου 2018 165 € 05/09 - 19/10/2018
 
C1 Advanced (CAE) 24 Νοεμβρίου 2018 165 € 05/09 - 12/10/2018
 
C2 Proficiency (CPE) 2 Δεκεμβρίου 2018 185 € 05/09 - 19/10/2018
 
B1 Business Preliminary
(BEC Preliminary)
24 Νοεμβρίου 2018 120€ 05/09 - 05/10/2018
 
B2 Business Vantage
(BEC Vantage)
1 Δεκεμβρίου 2018 180€ 05/09 - 05/10/2018
 
C1 Business Higher
(BEC Higher)
17 Νοεμβρίου 2018 190€ 05/09 - 05/10/2018
 

 

1  Tα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να αιτηθούν ειδικές εξεταστικές ημερομηνίες για τη συμμετοχή των μαθητών τους στις εξετάσεις Pre A1 Starters (YLE Starters), A1 Movers (YLE Movers) και A2 Flyers (YLE Flyers) σύμφωνα με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων με μόνη προϋπόθεση την υποχρέωση πρότερης ειδοποίησης χρόνου τουλάχιστον 6 εβδομάδων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

 

Computer-based εξετάσεις 2018

 

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
 

CB A2 Key (KET) for Schools

13 Δεκεμβρίου 2018 75 € 05/09 - 26/10/2018
 

CB B1 Preliminary (PET) for Schools

13 Δεκεμβρίου 2018 85 € 05/09 - 26/10/2018
 

CB B2 First (FCE) for Schools

8 Δεκεμβρίου 2018 165 € 05/09 - 26/10/2018
 
CB C1 Advanced (CAE) 7 Δεκεμβρίου 2018 165 € 05/09 - 26/10/2018
 
CB C2 Proficiency (CPE) 24 Νοεμβρίου 2018 185 € 05/09 - 26/10/2018
 

Όλες οι computer-based εξετάσεις πρόκειται να διοργανωθούν στις ανωτέρω ημερομηνίες στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των εξετάσεων Cambridge Assessment English, προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των παραπάνων paper-based και computer-based εξετάσεων είναι η τήρηση ελάχιστου αριθμού συμμετοχών.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/10/12 - 12:09:27

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα