Δομή και περιεχόμενο του STYLE 1

Ενότητα Διάρκεια Σύνολο βαθμών

Δραστη-
ριότητες

#ερωτη-
μάτων
(εκτός παραδει-
γμάτων)

Περιγραφή
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 20 λεπτά 20 Δρ.1 5

5 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν το άτομο με την εικόνα.

Δρ.2 5

1 διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές.  Οι υποψήφιοι επιλέγουν True ή False σε 5 προτάσεις.

Δρ.3 5

1 διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές.  Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν 5 κενά σε πολύ απλή λίστα.

Δρ. 4 5

5 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο και 3 επιλογές εικόνων ανά ερώτημα.

 
Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Λεξιλόγιο, Γραμματική (Reading &
Use of Language)

 
25 λεπτά 20 Δρ. 1 5

5 σύντομες προτάσεις οι οποίες περιγράφουν μία εικόνα έκαστη. Οι υποψήφιοι επιλέγουν True ή False για κάθε μία πρόταση.

Δρ. 2 5

Μία ιστορία η οποία χωρίζεται σε 5 σύντομα κείμενα, το κάθε ένα με 1 ερώτημα και 3 επιλογές απαντήσεων.

Δρ. 3 5

5 σύντομοι διάλογοι, με ένα κενό έκαστος. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από 3 επιλογές απαντήσεων.

Δρ. 4 5

5 εικόνες, με 1 ερώτημα ανά εικόνα και 3 επιλογές απαντήσεων ανά ερώτημα. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση ανάλογα με την εικόνα.

 
Έκθεση (Writing) 20 λεπτά 18 Δρ. 1 3-4

3-4 ερωτήματα τα οποία αποτελούν μέρος ενός διαλόγου. Οι υποψήφιοι αξιοποιούν εικόνες προκειμένου να απαντήσουν τα ερωτήματα γράφοντας 1-2 προτάσεις.

Δρ. 2 1

1 ερώτημα στο ίδιο θέμα όπως η Δραστηριότητα 1, στο οποίο οι υποψήφιοι γράφουν μία απάντηση.

 
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 5-7 λεπτά 9 Δρ. 1 -

Οι υποψήφιοι απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις.

Δρ. 2 -

Οι υποψήφιοι κατανοούν και παρέχουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια δραστηριότητας μεταξύ τους η οποία βασίζεται σε έλλειμμα πληροφορίας (information gap activity).

Δρ. 3 -

Οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.

Οι τρεις πρώτες ενότητες (Listening, Reading & Use of Language και Writing) αποτελούν το γραπτό μέρος των εξετάσεων και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Η τέταρτη ενότητα (Speaking) πραγματοποιείται την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/04/26 - 14:12:13

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα