Δομή και περιεχόμενο του STYLE Level 4

Ενότητα Διάρκεια Σύνολο
βαθμών
Δραστη-
ριότητες
# ερωτη-
μάτων
(εκτός
παραδει-
γμάτων)
Περιγραφή
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 25 λεπτά 25 Δρ. 1 5

5 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν τον διάλογο με την εικόνα.

Δρ. 2 5

1 διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές. Οι υποψήφιοι επιλέγουν True ή False σε 5 προτάσεις.

Δρ. 3 5

1 συζήτηση εκτεταμένης διάρκειας η οποία ακούγεται δύο φορές. Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που ακούνε προκειμένου να επιλέξουν 1 από  3 επιλογές απαντήσεων. 

Δρ. 4 10

10 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο και 3 επιλογές απαντήσεων (σε μορφή εικόνας) ανά ερώτημα.

 
Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Λεξιλόγιο, Γραμματική (Reading &
Use of Language)
40 λεπτά 40 Δρ. 1 5

1 σύντομο κείμενο με 5 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και 4 επιλογές απαντήσεων ανά ερώτημα.

Δρ. 2 5

3 σύντομα κείμενα με 5 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και 3 επιλογές απαντήσεων ανά ερώτημα.

Δρ. 3 10

10 σύντομες προτάσεις με κενό και 4 επιλογές απαντήσεων ανά πρόταση.

Δρ. 4 10

10 σύντομες προτάσεις με κενό και 4 επιλογές απαντήσεων ανά πρόταση

Δρ. 5

5 1 διάλογος με 5 κενά. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από 3 επιλογές απαντήσεων.
Δρ. 6 5 1 διάλογος με 5 κενά. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από 3 επιλογές απαντήσεων.
 

Έκθεση
(Writing)

25 λεπτά 18 Δρ. 1 1

Οι υποψήφιοι παρέχουν προσωπικές πληροφορίες.

Δρ. 2 1

Οι υποψήφιοι γράφουν σύντομο κείμενο.

 
Παραγωγή
Προφορικού
Λόγου
(Speaking)
7-9 λεπτά 9 Δρ. 1 -

Οι υποψήφιοι απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις.

Δρ. 2 -

Οι υποψήφιοι κατανοούν και παρέχουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια δραστηριότητας μεταξύ τους η οποία βασίζεται σε έλλειμμα πληροφορίας (information gap activity).

Δρ. 3 -

Οι υποψήφιοι εμπλέκονται σε κατευθυνόμενη συζήτηση προκειμένου να συμφωνήσουν.

Δρ. 4 - Οι υποψήφιοι απαντούν σε συμπληρωματικές ερωτήσεις (follow-up questions) σχετικά με προτιμήσεις.
 

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2017/10/06 - 16:59:00

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα