Δομή και περιεχόμενο του TOEFL iBT®

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή # ερωτήσεων/μερών/θεμάτων Βαθμολογική κλίμακα
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) 60-100 λεπτά 3-5 παράγραφοι από ακαδημαϊκά κείμενα περίπου 700 λέξεων και 12-14 ερωτήσεις ανά παράγραφο 36-70 ερωτήσεις 0-30
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 60-90 λεπτά
  • 4-6 διαλέξεις, ορισμένες με σχετική συζήτηση, διάρκειας 3-5 λεπτών και με 6 ερωτήσεις έκαστη.
  • 2-3 διάλογοι, διάρκειας 3 λεπτών και με 5 ερωτήσεις έκαστος.
34-51 ερωτήσεις 0-30
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

 

20 λεπτά
  • 2 μέρη στα οποία ο υποψήφιος εκφέρει γνώμη επί οικείου θέματος
  • 4 μέρη τα οποία βασίζονται σε γραπτό και προφορικό υλικό
6 μέρη 0-4 βαθμοί που έχουν προσαρμοστεί σε βαθμολογική κλίμακα 0-30
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) 50 λεπτά
  • 1 θέμα το οποίο βασίζεται σε γραπτό και προφορικό υλικό.
  • 1 θέμα στο οποίο ο υποψήφιος υποστηρίζει τη γνώμη του.
2 θέματα 0-5 βαθμοί που έχουν προσαρμοστεί σε βαθμολογική κλίμακα 0-30
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 21:54:22

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα