Δομή και Περιεχόμενο του TOEFL® Junior™

Ενότητες Εξέτασης # Ερωτήσεων Περιγραφή Συνολική διάρκεια
Κατανόηση Προφορικού Λόγου 42 Ικανότητα κατανόησης προφορικού λόγου για διαπροσωπικούς, εκπαιδευτικούς, και ακαδημαϊκούς σκοπούς 110’
Κατανόηση Γραπτού Λόγου 42 Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης ακαδημαϊκών και μη-ακαδημαϊκών κειμένων
Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία 42 Ικανότητα επίδειξης επαρκούς γνώσης σε βασικές βοηθητικές δεξιότητες, όπως η γραμματική και το λεξιλόγιο σε γλωσσικό περιβάλλον

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2011/09/29 - 15:44:20

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα