Δομή και Περιεχόμενο του TOEFL® Primary™ Tests (Step 1 & Step 2)

Test

TOEFL® Primary™ Test

Step 1

TOEFL® Primary™ Test

Step 2

Aριθμός ερωτήσεων

Κατανόηση γραπτού λόγου: 36

Κατανόηση προφορικού λόγου: 36

Κατανόηση γραπτού λόγου: 36

Κατανόηση προφορικού λόγου: 36

Διάρκεια

Κατανόηση γραπτού λόγου: 30 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου: 30 λεπτά

Κατανόηση γραπτού λόγου: 30 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου: 30 λεπτά

Βαθμολόγηση  1-4 Αστέρια 1-5 Μετάλλια 

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/09/13 - 10:45:59

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα