Αποτελέσματα TOEIC®

Κωδικός Υποψηφίου*
  • Συμπληρώστε τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σας (σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προσκομίσατε την ημέρα της εξέτασης).
  • Συμπληρώστε μόνο τα ψηφία, χωρίς το γράμμα ή τα γράμματα που συνοδεύουν τον αριθμό.
  • Εάν το πρώτο ψηφίο είναι μηδέν (0), παραλείψτε το.
Ημερομηνία Γέννησης*
  • Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησής σας.
  • Η ημερομηνία πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή: ηη/μμ/εεεε.

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

μορφή ηη/μμ/εεεε
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/02/21 - 09:15:03

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας