Εξετάσεις Πανεπιστημίου του Michigan

Το Πανεπιστήμιο του Michigan

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγράψει κανείς ένα σπουδαίο Πανεπιστήμιο: πτυχιακά προγράμματα που έχουν λάβει υψηλές αξιολογήσεις, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, ερευνητικές εγκαταστάσεις και διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό. Το Πανεπιστήμιο του Michigan, που χαρακτηρίζεται από όλα τα ανωτέρω, σταθερά κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επιχειρησιακοί αριθμοί του Πανεπιστημίου είναι εξίσου εντυπωσιακοί: 28 σχολές και κολέγια στην Πολιτεία του Michigan, 571 σημαντικά κτήρια, άνω των 8,5 εκατομμυρίων τίτλοι σε βιβλιοθήκες, άνω των 6000 μέλη διδακτικού προσωπικού, περίπου 58000 σπουδαστές (Φθινόπωρο 2010), άνω των 4 δις Ευρώ συνολικά έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες (2009-2010).

Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας

Η ανάπτυξη τεστ υψηλών προδιαγραφών προϋποθέτει εκτενή έρευνα, εξειδίκευση στις γλωσσικές δοκιμασίες και εξελιγμένη τεχνολογική υποδομή. Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας (ELI) του Πανεπιστημίου του Michigan έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση καθώς κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις εξετάσεις Αγγλικής και ανήκει σε ένα από τα Πανεπιστήμια με τη μεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα στον κόσμο.

Ιδρύθηκε το 1941 και ήταν το πρώτο κέντρο στο είδος του στους τομείς της γλωσσικής έρευνας και εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. Σήμερα, με σταθερή προσήλωση στην ακαδημαϊκή υπεροχή, στην αυστηρή εφαρμογή των μεθόδων της επιστημονικής έρευνας και με σταθερή αφοσίωση στις αρχές της ισότητας και προσβασιμότητας, το ELI εξακολουθεί να αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα γλωσσικής διδασκαλίας, εκμάθησης και αξιολόγησης, έρευνας στο χώρο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και εκπαίδευσης  καθηγητών.

Cambridge Michigan Language Assessments

Το Φθινόπωρο του 2010, το Πανεπιστήμιο του Michigan και  το Πανεπιστήμιο του Cambridge, οργανισμοί με μακρά και διακεκριμένη ιστορία στη γλωσσική αξιολόγηση, διδασκαλία και έρευνα, σύναψαν συμφωνία συνεργασίας στο χώρο της ανάπτυξης γλωσσικών δοκιμασιών και δημιούργησαν  το νέο, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).

Το CaMLA έχει ως στόχο να προσφέρει πλήρες και δυναμικό σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ώστε να βοηθήσει εκπαιδευτικούς, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς να καλύψουν τις ανάγκες τους στο χώρο της γλωσσικής αξιολόγησης.


Οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan

ECCE

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική.

ECPE

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί γλωσσικά, κειμενικά, κοινωνιογλωσσικά και πραγματολογικά στοιχεία της Αγγλικής.

Michigan English Test (MET) Logo

Το Michigan English Test (MET) αποτελεί επίσημη πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής σε επίπεδα Α2-Γ1, όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσης τους στην Αγγλική όπως χρησιμοποιείται σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα.

Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) Logo

Το Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) αποτελεί τυποποιημένη εξέταση μέσου (B1) προς ανώτερου (Γ1) επιπέδου για ενήλικες, μη-φυσικούς ομιλητές της Αγγλικής. Αναγνωρίζεται από χιλιάδες κολέγια, πανεπιστήμια και επαγγελματικούς οργανισμούς ως αποδεικτικό μέσου ανώτερου προς ανώτερου επιπέδου γνώσης της Αγγλικής για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. Το MELAB αξιολογεί γλωσσικά, κειμενικά, κοινωνιογλωσσικά και πραγματολογικά στοιχεία της Αγγλικής. Οι τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου) που περιλαμβάνει αξιολογούνται μέσω συνδυαστικών εξεταστικών δοκιμασιών.

MYLE logo

Τα Michigan Young Learners English (MYLE) αξιολογούν το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής μαθητών νεαρής ηλικίας με διασκεδαστικό τρόπο. Οι εξετάσεις καλύπτουν και τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες και αναπτύσσονται από το CaMLA σε συνεργασία με το Cambridge English.

Οι εξετάσεις είναι διεθνείς και αξιολογούν με σαφήνεια και διαφάνεια γλωσσικά επίπεδα τα οποία κυμαίνονται από «αρχάριοι» έως και «μέσο κατώτερο». Στις συγκεκριμένες εξετάσεις, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εξεταστική εμπειρία να έχει θετικό αντίκτυπο στα παιδιά καθώς και στη μετέπειτα γλωσσική εκμάθηση.

Οι εξετάσεις MYLE του CaMLA προσφέρονται στα ακόλουθα τρία επίπεδα αξιολόγησης: Bronze, Silver και Gold. Τα τρία επίπεδα είναι όμοια αναφορικά με τη δομή των τεστ, το περιβάλλον και τις διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και την εκπαίδευση των εξεταστών των προφορικών τεστ. Τα τρία επίπεδα διαφέρουν αναφορικά με τις εξεταστικές δοκιμασίες στις οποίες εμπλέκονται οι υποψήφιοι και τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/03/13 - 11:47:39

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO 9001:2015 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα