Δομή και Περιεχόμενο του MELAB

Το MELAB εξετάζει παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερεις διακριτές ενότητες: παραγωγή γραπτού λόγου (writing), κατανόηση προφορικού λόγου (listening), γραμματική, cloze, λεξιλόγιο, κατανόηση γραπτού λόγου (GCVR) και παραγωγή προφορικού λόγου (speaking). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων MELAB:

Ενότητα Χρόνος Περιγραφή # ερωτήσεων
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) 30 λεπτά Οι υποψήφιοι αναπτύσσουν μία έκθεση βασισμένη σε ένα από δύο θέματα. 1 θέμα
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 35-40 λεπτά Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή)
Σύντομη ηχογραφημένη ερώτηση ακολουθούμενη από τρεις εκτυπωμένες απαντήσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση στην ερώτηση.
18
Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή)
Ηχογραφημένος διάλογος ακολουθούμενος από τρεις εκτυπωμένες προτάσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την πρόταση που σημαίνει το ίδιο με αυτό που άκουσαν.
22
Μέρος 3 (πολλαπλή επιλογή)
Τέσσερεις ηχογραφημένες συνεντεύξεις, αντίστοιχες με εκείνες που μπορούν να ακουστούν στο ραδιόφωνο, ακολουθούμενες η κάθε μία από ηχογραφημένες ερωτήσεις κατανόησης. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι εκτυπωμένες. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση.
20
Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GCVR) 80 λεπτά Γραμματική (πολλαπλή επιλογή)
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές τεσσάρων λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.
32
Cloze (πολλαπλή επιλογή)
Δύο ελλιπείς παράγραφοι ακολουθούμενες από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία από τις λέξεις ή φράσεις που ταιριάζει όσον αφορά σε γραμματική και σημασία.
24
Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή)
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές τεσσάρων λέξεων ή φράσεων. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη λέξη ή φράση που ταιριάζει όσον αφορά σε σημασία.
31
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (πολλαπλή επιλογή)
Τέσσερα κείμενα που ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη κατάλληλη απάντηση από τις εκτυπωμένες επιλογές.
23
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
(Speaking)
10-15 λεπτά Οι υποψήφιοι συνομιλούν με έναν εξεταστή. Κατά τη διάρκεια της ενότητας, οι υποψήφιοι:
  • Υποβάλουν και απαντούν σε ερωτήσεις
  • Περιγράφουν γεγονότα στο παρελθόν ή στο μέλλον.
  • Παρουσιάζουν, εξηγούν και υποστηρίζουν απόψεις και αποφάσεις.
  • Επικοινωνούν όπως κατά τη διάρκεια φυσικής συνομιλίας (π.χ. διακόπτουν, ζητούν επεξηγήσεις, εισάγουν θέματα που τους ενδιαφέρουν, προσαρμόζονται σε μετατοπίσεις θέματος).
 
  • Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/18 - 22:44:44

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα