Τα Τμήματα Ελληνικών και το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

Τα έξι επίπεδα ελληνομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2) στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας έχουν σαφή αντιστοίχιση με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Αν το επιθυμούν, οι σπουδαστές του Προγράμματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις ως εξής:

  • A1 Αρχάριοι: Επίπεδο Α1
  • Α2 Μέσο Κατώτερο: Επίπεδο Α2
  • Β1 Μέσο: Επίπεδο Β1
  • Β2 Μέσο Ανώτερο: Επίπεδο Β2
  • Γ1 Ανώτερο: Επίπεδο Γ1
  • Γ2 Ανώτατο: Επίπεδο Γ2
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/02/09 - 14:32:42

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter   Hellenic American Union Facebook

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 11Β (2ος όροφος)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900, 2103680910
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας