Προσβασιμότητα

Προδιαγραφές

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση θεωρεί ότι το διαδίκτυο πρέπει να είναι εύχρηστο για τον καθένα, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έχοντας αυτό υπόψη, υιοθετήσαμε πολιτική προσβασιμότητας και σχεδιάσαμε έτσι αυτόν τον ιστότοπο ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προδιαγραφές του web. Ενεργούμε κατά αυτόν τον τρόπο για να διασφαλίσουμε ότι οι σελίδες μας είναι συμβατές με τις προδιαγραφές των W3C φυλλομετρητών (browsers).

Ο ιστότοπος ακολουθεί τη Δικτυακή Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας του Παγκοσμίου Consortium, επίπεδα 1 και 2, η οποία είναι η ντε φακτο (εκ των πραγμάτων) μετρική προσβασιμότητας.

Κανόνες σχεδιασμού

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια προσβασιμότητας:

  • Διασφαλίζουμε τη συνέπεια κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο.
  • Χρησιμοποιούμε την ίδια γραμματοσειρά για να είναι εύκολη η ανάγνωση από όλους. Σε πολλές περιπτώσεις, το μέγεθος της γραμματοσειράς μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του χρήστη, χρησιμοποιώντας standard φυλλομετρητή και επιλογές λειτουργίας του συστήματος.
  • Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ χρώμα για να μεταφέρουμε πληροφορία.
  • Το Javascript δεν είναι απαραίτητο για την πλοήγηση στον ιστότοπο

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει αναπτύξει τις δικές της οδηγίες προσβασιμότητας αφού έλαβε υπόψη προδιαγραφές και δοκιμασμένες μεθόδους προσβασιμότητας από πλήθος πηγών.

Φυλλομετρητές (Browsers)

Παρόλο που οι σελίδες είναι προσβάσιμες και από παλαιότερους φυλλομετρητές, για να εμφανιστούν σωστά απαιτείται συμβατός προς τις προδιαγραφές φυλλομετρητής. Εάν επιθυμείτε να αναβαθμίσετε το φυλλομετρητή σας, προτείνουμε τις πρόσφατες δωρεάν εκδόσεις του Firefox και του Internet Explorer. Οι χρήστες Mac OS X μπορούν επίσης να επιλέξουν και το Safari.

Xρήσιμοι ιστότοποι
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/08/24 - 13:32:26

Σε αυτή την ενότητα:

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα