Μετάφραση, Εκπαίδευση Καθηγητών

Τα προγράμματα και τα σεμινάρια Μετάφρασης-Διερμηνείας και Εκπαίδευσης Καθηγητών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρονται πλέον από το Hellenic American ΚεΔιΒιΜ2 με άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Οι σπουδαστές συνεχίζουν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενώ τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων (διδακτέα ύλη, διδακτική ομάδα, κλπ) παραμένουν ίδια.

Τελευταία Ενημέρωση: 2017/09/21 - 11:44:32

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα