Εξετάσεις Πιστοποίησης Cisco

Η Cisco διαθέτει ποικιλία εξετάσεων ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας.

Κάποιες από τις πιο συνήθεις εξετάσεις είναι:

 

Entry Level

CCENT

100-105 ICND1

Associate Level CCNA Routing and Switching 200-125 CCNA Routing and Switching or
100-105 ICND1 and 200-105 ICND2
CCNA Security 210-260 IINS
CCNA Wireless 200-355 WIFUND
Professional Level CCNP Routing and Switching 300-101 ROUTE
300-115 SWITCH
300-135 TSHOOT
CCNP Security 300-208 SISAS
300-206 SENSS
300-209 SIMOS
300-210 SITCS

Όλες οι διαθέσιμες πιστοποιήσεις της Cisco

Εγγραφή Εξέτασης

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις:

  1. Τηλεφωνήστε ή επισκεφθείτε μας
  2. Μέσω του website της VUE.
    • Αν έχετε ήδη λογαριασμό (Web Account) στη VUE προχωρήστε στο Sign In και επιλέξτε την εξέταση στην οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε.
    • Αν δεν έχετε λογαριασμό(Web Account στη VUE προχωρήστε στο create a Web Account now για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό . Στη συνέχεια ξεκινήστε τη διαδικασία Sign in.
Διαδικασία ασφαλείας πριν την εξέταση

Κατά την προσέλευσή σας στις εξετάσεις, η Cisco θέτει ως προϋπόθεση την ηλεκτρονική φωτογραφία και υπογραφή του υποψηφίου. Αν αρνηθείτε, δεν επιτρέπεται να δώσετε την εξέταση. Τα έξοδα της εξέτασης δεν αποζημιώνονται.

Δείτε επίσης το Pearson VUE Authorized Testing Center για περισσότερες εξετάσεις πιστοποιήσεων Πληροφορικής που μπορείτε να δώσετε.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/06/22 - 10:32:42

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα