Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση,  συμμετέχει ως εταίρος σε διακρατικά έργα που σχετίζονται με την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των έργων στα οποία έχει ενεργό συμμετοχή ή είχε συμμετάσχει.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

IDEA- Internationalization and Digitalization European Approach

Tο IDEA είναι μια διετής πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών ανάπτυξής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στελεχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα συμβάλουν στη διεθνοποίησή τους, την πιλοτική εκπαίδευση 80 στελεχών και 16 εκπαιδευτών στις συμμετέχουσες χώρες και την ανάπτυξη οδηγιών προς τις ΜΜΕ για τη διείσδυσή τους σε ξένες αγορές μέσω ψηφιακών καναλιών. Το έργο υλοποιείται από 9 εταίρους από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σλοβενία και την Πολωνία.

E-Learning for International Commerce Digital Marketing (E-ICOM)

Tο E-ICOM είναι μια διετής πρωτοβουλία που συγκεντρώνει κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, οργανισμούς που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και επιμελητήρια από την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Οι φορείς αυτοί συνεργάζονται για την ανάπτυξη ενός μαθήματος MOOC στο Digital Marketing για φοιτητές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για το Διεθνές Εμπόριο. 

DIVINT - Diversity, Integration, Training

To DIVINT είναι μία διετής πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη μέσω της διδασκαλίας γλώσσας. Στοχεύει να παρέχει σε νεοεισερχόμενους (αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, κλπ) στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ώστε να αποκτούν καλό επίπεδο στη γλώσσα της χώρας υποδοχής  και παράλληλα να αναπτύσσουν και κοινωνικές και πολιτισμικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ενσωματωθούν ταχύτερα και καλύτερα. 

SMILE – Sales Management Inter-culture Learning

Το SMILE είναι διετής πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη, δοκιμή, επιβεβαίωση και διάδοση του επαγγελματικού προφίλ του Cross Cultural Sales Agent. Το νέο προφίλ, ως αυτόνομο εκπαιδευτικό πρότυπο αποτελεί βασικό παράγοντα στις διασυνοριακές πωλήσεις b2b και τις στρατηγικές εμπορικές διαπραγματεύσεις στο εξωτερικό. Το έργο SMILE επιλέχθηκε ως Καλή Πρακτική Erasmus+!

Μarketing, Internationalization & Development

Το Έργο M.IN.D χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει να δημιουργήσει ένα σταθερό, Ευρωπαϊκό δίκτυο μεταξύ θεσμικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών φορέων για να αναλύσει, να σχεδιάσει, να δοκιμάσει, να επικυρώσει και να διαδώσει ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο για το επαγγελματικό προφίλ του International Marketing Manager. Επίσης, στοχεύει να επικυρώσει και να διαχύσει εκπαιδευτικά πρότυπα και το διδακτικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στο έργο και να αυξήσει την ψηφιακή ενσωμάτωση στην μάθηση. Το έργο υλοποιείται από 11 εταίρους από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Τουρκία.

Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices

Η ιδέα του έργου βασίζεται στο γεγονός ότι η ποιότητα των καινοτόμων πρακτικών και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν εκπαιδευτές και καθηγητές επηρεάζει σημαντικά την συνολική ποιότητα και ελκυστικότητα του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. To Έργο XXI Trainer ανταποκρίνεται την επείγουσα ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στις διαδικασίες πιστοποίησης των εκπαιδευτών και καθηγητών στο χώρο της δια βίου μάθησης, προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με νέες ευκαιρίες απασχόλησης, νέες ανάγκες της αγοράς, καθώς και νέες ομάδες-στόχους. Το έργο υλοποιείται από 6 εταίρους από την Ελλάδα, τη Σουηδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και το Βέλγιο.

Introducing Marketing Principles in the Agricultural Sector

Το Farm Inc. είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του είναι η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο αγροκτήματος και η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για μάρκετινγκ, προσαρμοσμένο στις ανάγκες μικρών παραγωγών, αγροτικών επιχειρήσεων και ενώσεων αγροτών, ώστε να είναι σε θέση να εμπορεύονται τα προϊόντα τους με μεγαλύτερες αξιώσεις.  Το έργο υλοποιείται από 7 διακρατικούς εταίρους από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, το Βέλγιο και την Κύπρο.   

CORE-VET

Το έργο CORE-VET είναι διετής πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Leonardo da Vinci). Στοχεύει να προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού για τους άνεργους και για εκείνους τους εργαζομένους που διαθέτουν περιορισμένα προσόντα και χαμηλή απόδοση, βελτιώνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε τρεις επαγγελματικές κατηγορίες: Υπηρεσίες  Υποδοχής, Οροφοκομίας και  Χώρων Μαζικής Εστίασης και Μπαρ. Προϊόν του έργου θα είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα αφορά στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για τις τρεις πιο πάνω επαγγελματικές κατηγορίες, και θα περιλαμβάνει υλικό διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και φιλική προς τον χρήστη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το έργο υλοποιείται από οκτώ εταίρους από την Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αυστρία, οι οποίοι εκπροσωπούν τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής.

Εκπαίδευση οδηγών ταξί για να γίνει ασφαλέστερο και πιο ανταγωνιστικό το επάγγελμά τους

Tο έργο ‘Taxistars’ είναι μια τριετής πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Leonardo da Vinci). Ο στόχος του έργου είναι να συνεισφέρει στη βελτίωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο του επαγγελματικού ταξί, εξασφαλίζοντας υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών από τους επαγγελματίες οδηγούς, καθώς και καλύτερα πρότυπα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας για ολόκληρο τον κλάδο. Το έργο υλοποιείται από 9 εταίρους με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο και Φινλανδία).

This is IT

Το ευρωπαϊκό έργο "This is IT" είναι τριετής πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την αιγίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. Έχει στόχο να διευκολύνει την συμμετοχή ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην ψηφιακή κοινωνία, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας), μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις που βασίζονται στον εθελοντισμό. Το έργο θα προσελκύσει εθελοντές που θα βοηθήσουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν διαθέσιμα εργαλεία και υλικό ΤΠΕ. Το έργο έχει αναπτυχθεί από διακρατική κοινοπραξία 11 εταίρων από την Ελλάδα, την Νορβηγία, το Βέλγιο, την Πολωνία, την Τουρκία, την Ελβετία και την Λιθουανία.

Καθιστώντας την επιχειρηματικότητα ως βιώσιμη επιλογή για νεαρούς παραβάτες

Το ευρωπαϊκό έργο Fresh Start είναι διετής πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος προκειμένου οι ευρωπαίοι εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να εφοδιαστούν με νέες δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να εκπαιδεύσουν, με τη σειρά τους, αποτελεσματικά νεαρούς παραβάτες σε θέματα επιχειρηματικότητας. Απώτερος στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους νεαρούς παραβάτες να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό στιγματισμό και ρατσισμό και να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά την αποφυλάκισή τους.

Comenius 3.1: EVINSET

Το Comenius 3.1 EVINSET είναι ένα πρόγραμμα τριετούς διάρκειας που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2000. Το πρόγραμμα στόχευε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της προσπάθειας αυτής ήταν η έκδοση ενός εγχειριδίου με στόχο την υποβοήθηση των επιλογών των υπευθύνων επιμόρφωσης. Αποτέλεσμα του προγράμματος υπήρξε η δημιουργία του Comenius 3.2 το οποίο στοχεύει στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εσωτερική επιμόρφωση σε επίπεδο σχολικών μονάδων. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται συνήθως στην Αθήνα στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Το περιεχόμενο είναι αποτέλεσμα των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την έρευνα κατά τη διάρκεια του προγράμματος Comenius. Στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν ειδικοί από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, την Αγγλία, την Φινλανδία, το Βέλγιο και την Ελλάδα.

Lingua D: COCTALE

Το πρόγραμμα COCTALE είχε ως στόχο την ανάπτυξη ειδικών επικοινωνιακών μοντέλων αξιολόγησης για την ενίσχυση της εκμάθησης Ξένων Γλωσσών στην Ενωμένη Ευρώπη. Η ομάδα έργου ανέπτυξε ειδική βάση δεδομένων με τεστ σε ψηφιακή μορφή, καθώς και ειδικό μοντέλο δημιουργίας ψηφιακών τεστ από τον εκπαιδευτικό, παράλληλα με την ανάπτυξη κριτηρίων για τον εντοπισμό και κατηγοριοποίηση διαφορετικών μορφών εργαλείων γλωσσικής αξιολόγησης. Στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν ειδικοί από τρεις Ευρωπαϊκές χώρες, την Αγγλία, το Βέλγιο και την Ελλάδα.

Πίσω στην αρχή