Νέες Εκδόσεις

RSS

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 17.

 • Practice Tests ABLE B2 Book 2
  Practice Tests ABLE B2 Book 2   Το Practice Tests ABLE B2 Book 2 αποτελείται από 6 τεστ προετοιμασίας για μαθητές που προετοιμάζονται για την εξέταση Assessment Board for Language Examinations: Level B2, (ABLE B2), το περιεχόμενο της οποίας έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του επιπέδου Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR)...
 • The New Build Up Your Listening Skills for the ECCE (Revised 2021 Format)
  The New Build Up Your Listening Skills for the ECCE (Revised 2021 Format)   The New Build Up Your Listening Skills for the ECCE (ανανεωμένη έκδοση με την νέα μορφή του τεστ για το 2021) είναι ένα θεματικό βιβλίο εξάσκησης των δεξιοτήτων ακουστικής κατανόησης που απευθύνεται σε σπουδαστές επιπέδου Β2 που προετοιμάζονται για την εξέταση Certificate of Competency in English (ECCE) του Πανεπιστημίου του Michigan...
 • Practice Tests for the ECPE, Book 2 (Revised 2021 Format)
  Practice Tests for the ECPE, Book 2 (Revised 2021 Format)   Το Practice Tests for the ECPE, Book 2 (ανανεωμένη έκδοση με την νέα μορφή του τεστ για το 2021) εξοικειώνει τους σπουδαστές με το περιεχόμενο...
 • Build Up Your Reading Skills for the ECCE (Revised 2021 Format)
  Build Up Your Reading Skills for the ECCE (Revised 2021 Format)   Το Build Up Your Reading Skills for the ECCE (ανανεωμένη έκδοση με την νέα μορφή του τεστ για το 2021) είναι ένα θεματικό βιβλίο εξάσκησης των δεξιοτήτων κατανόησης κειμένου...
 • The New Build Up Your Vocabulary and Reading Skills for the ECPE (Revised 2021 Format)
  The New Build Up Your Vocabulary and Reading Skills for the ECPE (Revised 2021 Format)  Το βιβλίο "The New Build Up Your Vocabulary and Reading Skills for the ECPE" (ανανεωμένη έκδοση με την νέα μορφή του τεστ για το 2021) σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει τους σπουδαστές...
 • ECCE Practice Examinations Book 2 (Revised 2021 Format)
  ecce-2_cover_sb_2020--2  Το ECCE Practice Examinations Book 2 (ανανεωμένη έκδοση με την νέα μορφή του τεστ για το 2021) εξοικειώνει τους σπουδαστές με το περιεχόμενο, το επίπεδο και τη δομή του Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE)...
 • Practice Tests for the ECPE, Book 1 (Revised 2021 Format)
  Practice Tests for the ECPE, Book 1   Το Practice Tests for the ECPE, Book 1 (ανανεωμένη έκδοση με την νέα μορφή του τεστ για το 2021) εξοικειώνει τους σπουδαστές με το περιεχόμενο, το επίπεδο και τη δομή του Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)...
 • ECCE Practice Examinations Book 1 (Revised 2021 Format)
  ECCE Practice Examinations Book 1   Το ECCE Practice Examinations Book 1 (ανανεωμένη έκδοση με την νέα μορφή του τεστ για το 2021) εξοικειώνει τους σπουδαστές με το περιεχόμενο, το επίπεδο και τη δομή του Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE)...
 • Practice Tests for the ECPE, Book 3
  Practice Tests for the ECPE, Book 3   Το Practice Tests for the ECPE, Book 3 περιέχει έξι πλήρη τεστ για την εξέταση Examination for the Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Michigan...
 • Practice Tests STYLE Level 4
  Practice Tests for STYLE Level 4   Το Practice Tests for STYLE Level 4 περιέχει πέντε πλήρη τεστ για τους μαθητές που προετοιμάζονται για το τέταρτο επίπεδο των τεστ STYLE ...
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/09/10 - 16:31:13

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Hellenic American Union Thessaloniki

 

Πού θα μας βρείτε

Εκδόσεις
Διδότου 15 (ισόγειο)
10680 Aθήνα
Tηλ.: 2103680920
Fax: 2122222629
Email: publications@hau.gr

Βιβλιοθήκη
Μασσαλίας 22 (4ος όροφος)
10680 Aθήνα
Tηλ.: 2103680044, 2103680900
Fax: 2103633174
Email: library@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα