Προγράμματα Μετάφρασης στη Θεσσαλονίκη

Το Διετές Πρόγραμμα Γενικής-Επαγγελματικής Μετάφρασης προσφέρεται στη Θεσσαλονίκη από το 2005. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σας παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστείτε ως επαγγελματίες μεταφραστές.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς προγράμματος έχετε τη δυνατότητα να ενταχθείτε στο Τμήμα Προετοιμασίας το οποίο σας βοηθά να προετοιμαστείτε κατάλληλα για τις εξετάσεις του Diploma in Translation του Chartered Institute of Linguists.

RSS

  • Τμήμα Προετοιμασίας για το Diploma in Translation του Institute of Linguists
    Tμήμα προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου Diploma in Translation του Ινστιτούτου Γλωσσολόγων του Λονδίνου (Diploma in Translation of the Chartered Institute of Linguists, London).
  • Αρχές και Πρακτικές στη Γενική Μετάφραση: Πρώτο Έτος
    Εισάγεστε σε θεωρητικά θέματα και πρακτικές της μετάφρασης. Εξοικειώνεστε με ευρείας θεματολογίας κείμενα τα οποία αναλύονται και μεταφράζονται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.
  • Γενική και Εξειδικευμένη Μετάφραση: Δεύτερο Έτος
    Διδάσκεστε τις απαιτήσεις της επαγγελματικής μετάφρασης και μαθαίνετε πώς να δράτε αυτόνομα ενώ είστε ενταγμένοι σε ομάδα. Διδάσκεστε τη θεωρία της μετάφρασης και την πρακτική εφαρμογή της στη μετάφραση αυθεντικών κειμένων υψηλής γλωσσικής και μεταφραστικής δυσκολίας.
Τελευταία Ενημέρωση: 2018/01/26 - 12:34:42

Πού θα μας βρείτε

Θεσσαλονίκη
Φράγκων 14, 54626 Θεσσαλονίκη
Tηλ.: 2310557600
Εmail: Thessaloniki@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα