Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

MET

Επίπεδα:
A2-Γ1
Γλώσσα:
Αγγλικά
Συχνότητα:
1 φορά το μήνα

Το Michigan English Test (MET) αποτελεί εξέταση για υποψήφιους που επιθυμούν να αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσης τους στην Αγγλική σε επίπεδα Α2-Γ1, όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Είναι μία σταθμισμένη και αδιάβλητη εξέταση που έχει αναπτύξει το Michigan Language Assessment και διενεργείται σε εξουσιοδοτημένα εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο. Η εξέταση διατίθεται σε μορφή 2 δεξιοτήτων (2-skill test).

Το Michigan English Test (MET) αποτελεί εξέταση για υποψήφιους που επιθυμούν να αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσης τους στην Αγγλική σε επίπεδα Α2-Γ1, όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα.

Το MET απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω, οι οποίοι επιθυμούν να αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσης τους στην Αγγλική όπως χρησιμοποιείται σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα. Το MET μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ως απολυτήρια εξέταση μετά την ολοκλήρωση προγράμματος μαθημάτων Αγγλικής, ή για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως προαγωγή ή εύρεση εργασίας, οι οποίοι απαιτούν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής.

Το MET αποτελεί εδραιωμένη και αδιάβλητη εξέταση και διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένους επίσημους εξεταστές. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το ΜΕΤ προσφέρεται ως εξέταση δύο δεξιοτήτων που αποτελείται από τις ενότητες listening και reading. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο (επίπεδα Β1, Β2 και Γ1) από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδα Α2-Γ1. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτών των επιπέδων.Γενικά

Η εξέταση Michigan English Test (MET) προσφέρεται ως εξέταση δύο δεξιοτήτων που αποτελείται από τις ενότητες listening και reading. Οι ερωτήσεις των ενοτήτων listening και reading έχουν απαντήσεις πολλαπλής επιλογής και η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι πάντοτε μόνο μία. 

MET LISTENING (50 ερωτήματα)

Η ενότητα Listening της εξέτασης MET αντικατοπτρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε καθημερινές καταστάσεις. Αποτελείται από τρία μέρη και μέσα από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης συνομιλιών και ομιλιών σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα. Οι υποψήφιοι εκτίθενται σε σύντομους διαλόγους, μεγαλύτερους διαλόγους αλλά και ομιλίες από έναν ομιλητή. Η θεματολογία ποικίλει καλύπτοντας τόσο συγκεκριμένες όσο και πιο αφηρημένες ιδέες.

Part 1 (19 ερωτήματα): Αποτελείται από δεκαεννέα σύντομους διαλόγους που ακολουθούνται από μία ερώτηση ο καθένας. Οι ερωτήσεις και οι επιλογές απαντήσεων είναι εκτυπωμένες στο εξεταστικό φυλλάδιο (test booklet). Σε κάθε ερώτηση υπάρχουν 4 επιλογές απαντήσεων από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. 

Part 2 (14 ερωτήματα): Αποτελείται από δεκατέσσερις -λίγο μεγαλύτερους από εκείνους του προηγούμενου μέρους διαλόγους- ανάμεσα σε δύο ομιλητές, ακολουθούμενοι από 3 ή 4 ερωτήσεις ο καθένας. Σε κάθε ερώτηση υπάρχουν 4 επιλογές απαντήσεων από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. 

Part 3 (17 ερωτήματα): Αποτελείται από τέσσερις ομιλίες από διαφορετικούς ομιλητές η κάθε μία, οι οποίες δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Σε κάθε ερώτηση υπάρχουν 4 επιλογές απαντήσεων από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. 

Όλα τα μέρη της ενότητας ακούγονται μία φορά.

Διάρκεια της ενότητας Listening: 35 λεπτά

Η ενότητα βαθμολογείται από το Παν/μιο Michigan.

MET READING (50 ερωτήματα)

Η ενότητα Reading της εξέτασης MET περιλαμβάνει ερωτήματα που εξετάζουν γραμματική αλλά και κατανόηση γραπτού κειμένου. Τα ερωτήματα που εξετάζουν γραμματική αντικατοπτρίζουν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά μας. Κάθε ερώτημα γραμματικής αποτελείται από μία πρόταση στην οποία υπάρχει ένα κενό που πρέπει να συμπληρωθεί με μία από τις τέσσερις επιλογές που δίνονται χρησιμοποιώντας λέξη ή φράση η οποία την καθιστά γραμματικά σωστή. Το μέρος της ενότητας Reading που αφορά στην κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading Comprehension) καλύπτει ένα μεγάλο εύρος γλωσσικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κατανόηση γραπτού κειμένου (γενικά, ειδικά) και εξετάζει επίσης την ικανότητα του υποψηφίου να μπορεί να εξαγάγει συμπεράσματα βασισμένος στο κείμενο που διαβάζει.  Το πρώτο μέρος της ενότητας κατανόησης κειμένου αποτελείται από δύο διαφορετικής θεματολογίας ενημερωτικά κείμενα ακαδημαϊκού ή γενικού ενδιαφέροντος. Στο δεύτερο μέρος της ενότητας κατανόησης κειμένου,  υπάρχουν δύο σετ αποτελούμενα από τρία κείμενα διαφορετικής έκτασης αλλά κοινή θεματολογίας το καθένα και βασίζονται σε κείμενα που κανείς μπορεί να διαβάσει στην καθημερινότητά του, όπως σε εφημερίδες, διαφημίσεις, emails, επιστολές και άρθρα περιοδικών. Ακολουθούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Grammar (20 ερωτήματα): Μία ελλιπής πρόταση (πρόταση στην οποία υπάρχει ένα κενό) ακολουθείται από επιλογές λέξεων ή φράσεων για τη συμπλήρωσή της. Υπάρχουν τέσσερις επιλογές απαντήσεων από τις οποίες μόνο μία είναι γραμματικά σωστή. 

Single-text reading (10 ερωτήματα): Δύο κείμενα που ακολουθούνται από 5 ερωτήσεις το κάθε ένα. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις επιλογές απαντήσεων. 

Multiple-text reading (20 items): Δύο σετ αποτελούμενα από τρία κείμενα διαφορετικής έκτασης το κάθε ένα που συνδέονται ως προς τη θεματολογία τους, τα οποία ακολουθούνται από 10 ερωτήσεις.  Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις επιλογές απαντήσεων.

Διάρκεια της ενότητας Reading: 65 λεπτά

Η ενότητα βαθμολογείται από το Παν/μιο Michigan.


Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ. Βρείτε εύκολα και γρήγορα ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας, μέσα από μια επιλογή 100 και πλέον τοποθεσιών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ολοκληρώστε την αίτηση σας άμεσα με την χρεωστική, προπληρωμένη ή πιστωτική σας κάρτα.

Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προσεχή σας συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω email σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και φέρετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων. Επίσης, θα σας προωθηθούν ενημερώσεις για την κατάσταση της αίτησής σας καθώς και χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας όπως και προσκλήσεις σε ακαδημαϊκά webinars με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ σας απαλλάσσει από την συμπλήρωση εγγράφων και χρονοβόρων επισκέψεων στην τράπεζα. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την εγγραφή σας στις εξετάσεις ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή, το τάμπλετ σας ή το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας.
 


Όλες οι ενότητες των εξετάσεων MET βαθμολογούνται από το Πανεπιστήμιο του Michigan στις Η.Π.Α.

Οι ενότητες Listening και Reading and Grammar βαθμολογούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κάθε σωστή απάντηση φέρει ίσο βαθμολογικό βάρος ανά ενότητα και δεν αφαιρούνται βαθμοί για λάθος απαντήσεις. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν διαβαθμισμένη βαθμολογία 0-80 για τις ενότητες Listening και Reading and Grammar και έναν τελικό βαθμό για τις συγκεκριμένες ενότητες. Ο τελικός βαθμός είναι το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών στις συγκεκριμένες ενότητες.

Το MET δεν έχει βαθμό «pass». Η διαβαθμισμένη βαθμολογία που λαμβάνουν οι υποψήφιοι προκύπτει με την εφαρμογή των αρχών της Σύγχρονης Θεωρίας Μέτρησης (Item Response Theory). Οι διαβαθμισμένες βαθμολογίες δεν είναι ποσοστά. Δεν δείχνουν σε πόσες ερωτήσεις έδωσαν σωστές απαντήσεις οι υποψήφιοι αλλά σε ποιο σημείο της κλίμακας γλωσσικής ικανότητας βρίσκονται οι υποψήφιοι. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι οι βαθμοί που λαμβάνουν υποψήφιοι διαφορετικών εξεταστικών περιόδων είναι συγκρίσιμοι μεταξύ τους και δίκαιοι για όλους τους υποψήφιους, ανεξαρτήτως από το χρόνο στον οποίο ο καθένας τους συμμετείχε στις εξετάσεις.

Η βαθμολογία του MET παρουσιάζεται σε επίσημη αναφορά βαθμολογίας (score report form) του Michigan Language Assessment. Η αναφορά βαθμολογίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Ένας βαθμός για κάθε μία από τις ενότητες Listening και Reading and Grammar.
  • Τελικός βαθμός του MET score, ο οποίος είναι το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών στις ενότητες Listening και Reading and Grammar.

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησής σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.


Επιπλέον υπηρεσίες:


  • Michigan Language Assessment
Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:

Υποστήριξη

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις εξετάσεις σας ή τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις, συμβουλές, δωρεάν υλικό προετοιμασίας και άλλα.

Δε βρήκατε αυτο που ψάχνετε;
Είστε καθηγητής ή κέντρο ξένων γλωσσών;

Βιβλία Εξετάσεων:


Πίσω στην αρχή