Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

MET Go!

Επίπεδα:
A1-B1
Γλώσσα:
Αγγλικά

Το MET Go! είναι μια εξέταση Αγγλικών πολλαπλών επιπέδων η οποία πιο συγκεκριμένα καλύπτει τα επίπεδα βασικού χρήστη έως ανεξάρτητου (ενδιάμεσου) όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR A1–B1). Πρόκειται για μια σταθμισμένη και αδιάβλητη εξέταση που έχει αναπτύξει το Michigan Language Assessment και διενεργείται σε εξουσιοδοτημένα εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο η οποία έχει αναπτυχθεί για μαθητές ηλικίας 11 έως 15 ετών. Η εξέταση διατίθεται σε δύο μορφές: 3 δεξιοτήτων και 4 δεξιοτήτων (3-skill /4-skill test).

Το MET Go! αποτελεί μια εδραιωμένη και αδιάβλητη εξέταση πολλαπλών επιπέδων στην Αγγλική γλώσσα την οποία έχει αναπτύξει το Michigan Language Assessment, η οποία καλύπτει το επίπεδο βασικού χρήστη έως και εκείνο του ανεξάρτητου (ενδιάμεσου) όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR A1–B1). Επιπλέον μέσω των αναφορών αποτελεσμάτων (score reports) παρέχει προσωποποιημένες διαγνωστικές πληροφορίες για κάθε υποψήφιο.

Πρόκειται για μια εξέταση που συναρπάζει και ενεργοποιεί μαθητές μικρής ηλικίας μιας και είναι γεμάτη πολύχρωμες εικόνες. Το MET Go! είναι μια εξέταση στην οποία για να συμμετάσχει κάποιος μπορεί να επιλέξει μεταξύ της μορφής MET Go! με 3 δεξιότητες (3-skill test) που αποτελείται από listening, reading, και writing ή εκείνης με 4 δεξιότητες (4-skill test) που περιλαμβάνει και speaking. Τα ερωτήματα στις ενότητες listening και reading είναι πολλαπλής επιλογής (multiple choice), από τις οποίες η σωστή απάντηση είναι πάντοτε μόνο μία. Στην ενότητα writing υπάρχουν τρία μέρη, στα οποία ο υποψήφιος πρέπει να γράψει τις απαντήσεις του. Στην ενότητα speaking ο υποψήφιος εξετάζεται είτε την ίδια ημέρα με τη γραπτή εξέταση είτε πριν ή μετά από αυτήν. Οι ενότητες της γραπτής εξέτασης διορθώνονται στο  University of Michigan, ενώ η προφορική εξέταση αξιολογείται από εξουσιοδοτημένους από το Michigan Language Assessment εξεταστές στον τόπο διεξαγωγής της. MET Go! LISTENING (30 ερωτήματα)

Η ενότητα Listening του MET Go! Αντικατοπτρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα. Αποτελείται από πέντε μέρη και αξιολογεί την ικανότητα αντίληψης των υποψηφίων σε ακουστικά ερεθίσματα σε δημόσιο, ιδιωτικό χώρο καθώς και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναγνωρίσουν ανθρώπους σύμφωνα με περιγραφές που ακούν, να απαντήσουν σε σύντομες ερωτήσεις, να απαντήσουν σε ερωτήσεις βασισμένες σε διαλόγους καθώς και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με ανακοινώσεις ενός ομιλητή. Η ενότητα Listening ακούγεται δύο φορές.

Το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει ευρύ φάσμα ακουστικών δεξιοτήτων (listening skills):

  • Ακουστικές δεξιότητες κατανόησης του γενικού νοήματος ενός ηχητικού ερεθίσματος (κειμένου), όπως για παράδειγμα ερώτηση για την κεντρική ιδέα
  • Ακουστικές δεξιότητες κατανόησης πιο επιμέρους στοιχείων, όπως για παράδειγμα λεπτομερειών που αναφέρει ο ομιλητής

Part 1 (4 ερωτήματα): Οι υποψήφιοι ακούνε κάποιες πληροφορίες σχετικές με μία εικόνα και απαντούν σε τέσσερις ερωτήσεις (άσκηση αντιστοίχισης/matching activity).

Part 2 (4 ερωτήματα): Οι υποψήφιοι ακούνε τέσσερις ερωτήσεις και επιλέγουν την καλύτερη απάντηση για την κάθε μία. Υπάρχουν τρεις απαντήσεις από τις οποίες πρέπει να διαλέξουν μία.

Part 3 (4 ερωτήματα): Αποτελείται από τέσσερις ηχογραφημένους σύντομους διαλόγους, ο κάθε ένας από τους οποίους ακολουθείται από μία ερώτηση. Υπάρχουν τρεις απαντήσεις με τη μορφή εικόνων από τις οποίες οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν μία.

Part 4 (9 ερωτήματα): Αποτελείται από τρεις μεγαλύτερους διαλόγους ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που ο κάθε ένας τους ακολουθείται από τρεις ερωτήσεις.

Part 5 (9 ερωτήματα): Αποτελείται από τρεις σύντομες ανακοινώσεις ενός ομιλητή που η καθεμία ακολουθείται από τρεις ερωτήσεις.

Όλα τα μέρη της ενότητας Listening ακούγονται δύο φορές.

Διάρκεια της ενότητας Listening: 30 λεπτά

Η ενότητα βαθμολογείται από το Παν/μιο Michigan.

MET Go! READING (30 ερωτήματα)

Η ενότητα Reading της εξέτασης MET Go! αντικατοπτρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε καθημερινές καταστάσεις της πραγματικότητας. Το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει δεξιότητες παρόμοιες με εκείνες της ενότητας listening: γενικού νοήματος και επιμέρους στοιχείων. Στο πρώτο μέρος (Part 1) υπάρχουν ερωτήματα γραμματικής-λεξιλογίου γύρω από ένα κοινό θέμα που αποτελούνται από μία πρόταση με ένα κενό. Στο δεύτερο μέρος (Part 2) υπάρχουν τέσσερα κείμενα, ενημερωτικά και αφηγηματικά, το καθένα από τα οποία αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple-choice). Όλα τα κείμενα συνοδεύονται από μία εικόνα.

Part 1 (Grammar/Vocabulary 16 ερωτήματα): Κάθε ερώτημα αποτελείται από μία ελλιπή πρόταση με ένα κενό η οποία ακολουθείται από τρεις επιλογές με λέξεις ή φράσεις που την συμπληρώνουν. Η κάθε πρόταση εξετάζει είτε γραμματική είτε λεξιλόγιο σε ένα σετ ερωτήσεων που περιστρέφονται γύρω από την ίδια θεματική ενότητα και συνοδεύεται από μία εικόνα.

Part 2 (Reading comprehension 14 ερωτήματα): Αποτελείται από δύο κείμενα ενημερωτικά και δύο αφηγηματικά που ακολουθούνται από τρεις ή από τέσσερις ερωτήσεις το καθένα.

Διάρκεια της ενότητας Reading: 30 λεπτά

Η ενότητα βαθμολογείται από το Παν/μιο Michigan.

MET Go! WRITING

Η ενότητα Writing της εξέτασης MET Go! αποτελείται από τρία διαφορετικά ζητούμενα (tasks) τα οποία καλύπτουν ένα φάσμα ειδών γραπτού λόγου και λειτουργικών σκοπών. Οι υποψήφιοι περιγράφουν αφηγηματικά μια ακολουθία οικείων γεγονότων, γράφουν σχετικά με μία προσωπική τους εμπειρία και εκφράζουν τη γνώμη ή την προτίμησή τους για κάτι.

Δεν υπάρχει όριο λέξεων για κανένα από τα τρία μέρη της ενότητας, αλλά στους υποψηφίους δίνεται η συμβουλή να γράψουν τουλάχιστον είκοσι λέξεις στο part 1, μία παράγραφο στο part 2, και δύο παραγράφους στο part 3.

Απαιτούμενες ασκήσεις: 3 (οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν μία σύντομη αφηγηματική περιγραφή, να μοιραστούν μια εμπειρία τους και να εκφράσουν τη γνώμη τους).

Διάρκεια της ενότητας Writing: 30 λεπτά 

MET Go! SPEAKING

Η προαιρετική ενότητα Speaking της εξέτασης MET Go! αξιολογεί τους υποψηφίους στη σύγκριση δύο εικόνων (stage 1), στην περιγραφή εικόνας (stage 2), και τους δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουν για δικές τους εμπειρίες και προτιμήσεις (stage 3). Τα τρία αυτά στάδια συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους ενώ από την έναρξη του τεστ έως το τέλος του παρατηρείται σταδιακή αύξηση των γλωσσικών απαιτήσεων.

Η ενότητα Speaking της εξέτασης MET Go! αποτελεί μία δομημένη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή. Τα τρία στάδια της εξέτασης ακολουθούνται από ένα ανεπίσημο και δίχως αξιολόγηση προκαταρκτικό στάδιο (warmup).

Διάρκεια της ενότητας Speaking: 7-10 λεπτά 


Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ. Βρείτε εύκολα και γρήγορα ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας, μέσα από μια επιλογή 100 και πλέον τοποθεσιών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ολοκληρώστε την αίτηση σας άμεσα με την χρεωστική, προπληρωμένη ή πιστωτική σας κάρτα.

Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προσεχή σας συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω email σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και φέρετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων. Επίσης, θα σας προωθηθούν ενημερώσεις για την κατάσταση της αίτησής σας καθώς και χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας όπως και προσκλήσεις σε ακαδημαϊκά webinars με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ σας απαλλάσσει από την συμπλήρωση εγγράφων και χρονοβόρων επισκέψεων στην τράπεζα. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την εγγραφή σας στις εξετάσεις ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή, το τάμπλετ σας ή το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας.
 


Οι ενότητες listening και reading της εξέτασης MET Go! βαθμολογούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Michigan Language Assessment. Το σύνολο των σωστών απαντήσεων καθορίζει το τελικό σκορ και δεν αφαιρούνται μονάδες σε περίπτωση λανθασμένων απαντήσεων, δηλαδή δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

Οι υποψήφιοι στην εξέταση MET Go! λαμβάνουν μία προσωποποιημένη αναφορά αποτελεσμάτων (score report) και ένα επίσημο πιστοποιητικό προόδου. Τα αποτελέσματα συνδέονται με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και πιστοποιούν σε παγκόσμια κλίμακα το αναγνωρισμένο επίπεδο των γλωσσικών τους δεξιοτήτων.

Η αναφορά αποτελεσμάτων (score report) περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις δεξιότητες του υποψηφίου με ξεχωριστά CEFR σκορ ανά δεξιότητα.

Αριθμητικό σκορ

Επίπεδο CEFR

0-13

14-26

27-39

40-52

Κάτω από A1

A1

A2

B1

Όλες οι ενότητες των εξετάσεων MET Go! βαθμολογούνται από το Πανεπιστήμιο του Michigan στις Η.Π.Α.

Κάθε σωστή απάντηση στις ενότητες Listening και Reading φέρει ίσο βαθμολογικό βάρος ανά ενότητα. Δεν αφαιρούνται βαθμοί για λάθος απαντήσεις.

Η ενότητα Writing βαθμολογείται από πιστοποιημένους βαθμολογητές.

Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται και βαθμολογούνται από πιστοποιημένους εξεταστές.

Οι αναφορές βαθμολογίας (score reports) περιλαμβάνουν εξατομικευμένες παρατηρήσεις σχετικά με τις ικανότητες των υποψηφίων και προτεινόμενες δραστηριότητες για βελτίωση των δεξιοτήτων τους.


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησής σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.


Επιπλέον υπηρεσίες:


  • Michigan Language Assessment
Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:

Υποστήριξη

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις εξετάσεις σας ή τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις, συμβουλές, δωρεάν υλικό προετοιμασίας και άλλα.

Δε βρήκατε αυτο που ψάχνετε;
Είστε καθηγητής ή κέντρο ξένων γλωσσών;
Πίσω στην αρχή