Ποιοι είμαστε

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει ανοικτές και αδιάβλητες εξετάσεις γλωσσομάθειας από το 1957 σε εκπλήρωση της καταστατικής της αποστολής να υποστηρίζει την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη του κοινού της. Σύμφωνα με τη δέσμευση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης να επιτελεί κοινωνικό έργο, το Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων οργανώνει ένα δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς.

Οι άνθρωποί μας

Το Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης απαρτίζεται από έμπειρο, εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Χαρακτηριστικά:

  • 95% γνωρίζουν Αγγλικά σε επίπεδο Γ2
  • 25% μιλάνε δυο ή περισσότερες  ξένες γλώσσες
  • 90% είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου
  • πάνω από 40% έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
  • πάνω από 15% είναι κάτοχοι διδακτορικού ή είναι υποψήφιοι διδάκτορες
Εκπαίδευση προσωπικού και επαγγελματική εξέλιξη

Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται τακτικά σε θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές τους μέσω σεμιναρίων και εργαστηρίων που διοργανώνουν το Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών ή τα Προγράμματα Ανάπτυξης Στελεχών και Εκπαίδευσης Πληροφορικής της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό συμμετέχει συχνά με παρουσιάσεις σε συνέδρια, ημερίδες και διεθνείς ομάδες εργασίας. Η συμμετοχή σε διεθνή ακαδημαϊκά και επαγγελματικά συνέδρια βοηθάει το προσωπικό μας να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις στον τομέα της γλωσσομάθειας και της γλωσσικής δοκιμασιολογίας και να εφαρμόζει όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

Προσανατολισμός υπηρεσιών

Το προσωπικό μας είναι στη διάθεση των υποψηφίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί σχετικά με τις εξετάσεις που διοργανώνουμε. Εισάγουμε καινοτομίες στην οργάνωση και λογιστική υποστήριξη των εξετάσεων αξιοποιώντας τις συνεργασίες που έχει η Ελληνοαμερικανική Ένωση με άλλους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικά ιδρύματα και άλλα πολιτιστικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ελλάδα.
Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση exams@hau.gr .

Έλεγχος ποιότητας

Ελέγχουμε συνεχώς τις εξεταστικές διαδικασίες που εφαρμόζουμε ώστε να εξασφαλίζουμε την εγκυρότητα των εξετάσεων που οργανώνουμε και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Συμμετοχές

Το Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων συμμετέχει στα:

Δείτε επίσης:

Τελευταία Ενημέρωση: 2015/07/30 - 16:19:20

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα