Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Δέσμευση στην ποιότητα

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργάνωσε για πρώτη φορά εξετάσεις γλωσσομάθειας το 1957 - έτος ίδρυσής της - όταν τo Πανεπιστήμιο του Michigan την όρισε ως επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα των εξετάσεων ECPE. Από τότε, συνεχώς διεξάγει ανοικτές και αδιάβλητες εξετάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για το Πανεπιστήμιο του Michigan (ECCE, ECPE, MET, MYLE), το Hellenic American University (STYLE, BCCE™, ABLE B2, ALCE™, ETECT), το Educational Testing Service (TOEIC®, TOEFL®), το Cambridge Assessment English (Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools, C1 Advanced, C2 Proficiency, B1 Business Preliminary, B2 Business Vantage, C1 Business Higher και Teaching Knowledge Test) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας).

Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας που προγραμματίζει και οργανώνει το Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης συμπληρώνονται από την υποστήριξη που παρέχει σε υποψήφιους, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και καθηγητές μέσω ποικίλων πρωτότυπων δραστηριοτήτων, όπως περιοδικές εκδόσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, on-line μηχανισμό εγγραφών στις εξετάσεις, ανοικτά σεμινάρια και στοχευμένες εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις για ιδιοκτήτες και καθηγητές Κέντρων Ξένων Γλωσσών και το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (Eco Fans Network) για μαθητές Κέντρων Ξένων Γλωσσών.    

Είτε πρόκειται για εξετάσεις είτε για υποστηρικτικές ενέργειες, το Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης δίνει πάντα έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Για αυτό το λόγο, το Κέντρο εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητές του με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Συστηματική, αντικειμενική και αυστηρή επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση όλου του προσωπικού εξετάσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των επιμέρους εξεταστικών φορέων
  • Αυστηρά ελεγχόμενη διεξαγωγή όλων των εξετάσεων
  • Τυποποιημένοι κανόνες και οδηγίες για όλες τις εξεταστικές διαδικασίες
  • Συστηματική, καινοτόμος και ευέλικτη υποστήριξη προς υποψήφιους, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και καθηγητές     

Το Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έχει πιστοποιηθεί από την TÜV HELLAS - μέλος του TÜV NORD Group - με το πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για τις παρακάτω δραστηριότητές του:

  • "Προγραμματισμός, οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων"
  • "Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε υποψηφίους, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και καθηγητές".      

Με την ανωτέρω πιστοποίηση ISO, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι ο πρώτος φορέας διεξαγωγής εξετάσεων στην Ελλάδα με πιστοποίηση που εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων εξεταστικών υπηρεσιών.     

Πίσω στην αρχή