Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Hellenic American University

Το Hellenic American University ιδρύθηκε και απέκτησε την εξουσία να χορηγεί πτυχία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με Πράξη του Νομοθετικού Σώματος της Πολιτείας του New Hampshire. Όλα τα Ακαδημαϊκά Προγράμματα του Hellenic American University έχουν εγκριθεί, υπάγονται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και αξιολογούνται από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή της Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (NHPEC).


Δείτε τις πιστοποιήσεις

To Office for Language Assessment and Test Development του Hellenic American University αναπτύσσει επτά τεστ αξιολόγησης της Αγγλικής – το BCCE™, το ΑΒLE B2, το ALCE™ και τα STYLE 1-4 – και ένα τεστ που οδηγεί σε επαγγελματική πιστοποίηση, το ETECT.


bcce-(1).jpgΤο πιστοποιητικό BCCE™ είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφήβους και ενήλικες που χρειάζονται να αποδείξουν ότι μπορούν να χειριστούν βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις και που δεν είναι ακόμα έτοιμοι για μεγαλύτερου επιπέδου εξετάσεις γλωσσομάθειας. Το BCCE™ αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

able-b2.jpgΟι εξετάσεις ABLE B2 είναι σταθμισμένες και έχουν σχεδιαστεί για υποψήφιους που επιθυμούν πιστοποίηση του επίπεδου γλωσσομάθειάς τους στην Αγγλική ως Δεύτερη ή Άλλη Γλώσσα σε επίπεδο καλής γνώσης. Οι εξετάσεις ABLE B2 αναπτύσσονται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στη γλωσσική αξιολόγηση. Όλα τα μέρη των εξετάσεων ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και εξεταστικές προδιαγραφές. Τα ερωτήματα υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμές προκειμένου να διασφαλιστούν η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των εξετάσεων. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εξετάσεις να είναι αξιοκρατικές και προσβάσιμες προς όλους τους υποψήφιους. Το ABLE B2 αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

alce.jpgΤο πιστοποιητικό ALCE™ είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό ή άριστο επίπεδο. Οι εξετάσεις ALCE™ είναι κατάλληλες για υποψηφίους που χρειάζονται πιστοποίηση πολύ καλής ή άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης ή για σπουδές σε αγγλόφωνο κολέγιο ή πανεπιστήμιο. Το ALCE™ αντιστοιχεί στα επίπεδα Γ1 - Γ2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

style.jpgΟι εξετάσεις School Tests for Young Learners of English (STYLE) έχουν σχεδιαστεί για μαθητές νεαρής ηλικίας, 7-12 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν αντικειμενική αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειάς τους στην Αγγλική ως Δεύτερη ή Άλλη Γλώσσα σε επίπεδο αρχαρίων. Οι εξετάσεις STYLE παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στα επίπεδα Α1 και Α2, όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

etect.jpgΤο ETECT αποτελεί εξέταση που απευθύνεται σε αρχάριους και πεπειραμένους καθηγητές Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL). Στους επιτυχόντες απονέμεται πιστοποιητικό διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).


  • Hellenic American University
Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:

Πίσω στην αρχή